- Interessen for oppdrett av tare er økende, og det er utrolig spennende. Tareoppdrett kan være en av flere arter som bidra til fremtiden for norsk sjømatnæring, sier fiskeriministeren. Nærings- og fiskeridepartementet har til nå innvilget 37 søknader for dyrking av til sammen 30 ulike arter. Det kreves akvakulturtillatelse både for oppdrett i sjø og på land. Departementet foreslår å flytte behandlingen av søknader til fylkeskommunen . Det vil være i tråd med praksis for annen oppdrett.