Kulturminnefondet

Vil ha fleire søknadar frå Hardanger

Del

Kulturminnefondet får svært få søknadar frå Hardanger. Denne veka var Hardangerrådet på besøk til Røros for å høre meir om moglegheitane private eigarar av kulturminne i Hardanger har med Kulturminnefondet som tilskotsordning.

Hardangerrådet på besøk i Røros. F.v. Lisbeth Bygstad Celik, kultursjef i Eidfjord, Jostein Ljones, ordførar i Kvam herad og rådsvaraordførar i Hardangerrådet, Solfrid Borge, ordførar i Ullensvang herad, Hans Petter Thorbjørnsen, ordførar i Ulvik herad og rådsordførar i Hardangerrådet, Toralv Mikkelsen, styreleiar i Hardangerrådet iks., Jostein Eitrheim, dagleg leiar i Hardangerrådet og Jon Larsgård, ordførar i Jondal kommune. (Foto: Simen Bjørgen/Kulturminnefondet)
Hardangerrådet på besøk i Røros. F.v. Lisbeth Bygstad Celik, kultursjef i Eidfjord, Jostein Ljones, ordførar i Kvam herad og rådsvaraordførar i Hardangerrådet, Solfrid Borge, ordførar i Ullensvang herad, Hans Petter Thorbjørnsen, ordførar i Ulvik herad og rådsordførar i Hardangerrådet, Toralv Mikkelsen, styreleiar i Hardangerrådet iks., Jostein Eitrheim, dagleg leiar i Hardangerrådet og Jon Larsgård, ordførar i Jondal kommune. (Foto: Simen Bjørgen/Kulturminnefondet)

Dei sju ordførarane i Hardangerrådet besøkte denne veka Kulturminnefondet på Røros.

Kulturminnefondet får svært få søknadar frå private eigarar i Hardanger, og Hardangerrådet kom tysdag og onsdag denne veka på besøk til Røros for å høyre meir om moglegheitene Kulturminnefondet gir for private eigarar av verneverdige kulturminne.

Etter eit besøk som både innehald mykje informasjon om tilskot til kulturminne, og opplevingar i verdsarven Røros, reiser Hardangerrådet no heim for å gjere ein ekstra innsats for å få fleire private eigarar til å søke. Kulturminnefondet planlegger og eit informasjonsmøte i Hardanger for interesserte, i samarbeid med Hardangerrådet.

Hardangerrådet er eti interkommunalt selskap, der hovudoppgåva er å styrkja regionen gjennom større grad av forpliktande samarbeid. Rådets øvste organ er Regionrådet, som består av dei sju ordførarane i Hardanger.

Kulturminnefondet er ei tilskotsordning for private eigarar av verneverdige kulturminne, og dei som eig eit kulturminne kan søkje om støtte til ulike tiltak for å setja dette i stand.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Hardangerrådet på besøk i Røros. F.v. Lisbeth Bygstad Celik, kultursjef i Eidfjord, Jostein Ljones, ordførar i Kvam herad og rådsvaraordførar i Hardangerrådet, Solfrid Borge, ordførar i Ullensvang herad, Hans Petter Thorbjørnsen, ordførar i Ulvik herad og rådsordførar i Hardangerrådet, Toralv Mikkelsen, styreleiar i Hardangerrådet iks., Jostein Eitrheim, dagleg leiar i Hardangerrådet og Jon Larsgård, ordførar i Jondal kommune. (Foto: Simen Bjørgen/Kulturminnefondet)
Hardangerrådet på besøk i Røros. F.v. Lisbeth Bygstad Celik, kultursjef i Eidfjord, Jostein Ljones, ordførar i Kvam herad og rådsvaraordførar i Hardangerrådet, Solfrid Borge, ordførar i Ullensvang herad, Hans Petter Thorbjørnsen, ordførar i Ulvik herad og rådsordførar i Hardangerrådet, Toralv Mikkelsen, styreleiar i Hardangerrådet iks., Jostein Eitrheim, dagleg leiar i Hardangerrådet og Jon Larsgård, ordførar i Jondal kommune. (Foto: Simen Bjørgen/Kulturminnefondet)
Last ned bilde

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares, så de kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss. Midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av Kulturminnefondets styre.

Les mer på våre nettsider.

 

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

Hvilke verdier gir Kulturminnefondet? To evalueringer gir svar19.12.2018 00:00:00Pressemelding

Ved foten av Jotunheimen, i sørenden av Lemonsjøen, ligger Kalven seter. Det er starten på det nye årtusenet og seteranlegget står til forfall. Tidens tann - med sin langsomme og oppløsende kraft - har siden bygningene ble forlatt i 1971, satt sitt uvilkårlige særpreg. Stedet er i manges øyne «dødsdømt», men i 2001 får Kalven nye eiere. Familien ønsker å gjenreise seterens prakt og søker Kulturminnefondet om økonomisk støtte til restaureringen. Dette blir starten på en stor redningsoperasjon.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom