Vil etablere Nordens ledende betalings- og identifiseringsaktør

Del

(Oslo, 17.11.17) Bankene i Norge har inngått intensjonsavtale om å videreutvikle verdens mest kundevennlige og effektive betalings- og identifiseringsløsninger. Gjennom å slå sammen Vipps, BankAxept og BankID Norge er målet å skape enda bedre kundeopplevelser og stå sterkere i konkurransen mot de globale teknologigigantene.

For nærmere informasjon inviteres det til pressekonferanse i

Eika Gruppens lokaler i Parkveien 61 i Oslo kl. 10.00.

Her vil dere møte representanter fra de største eierne, samt daglig ledere i Vipps, BankAxept og BankID.

Kontaktpersoner:

Sigurd Ulven, Informasjonsdirektør i Eika Gruppen, tlf 907 21 898

Fakta:

Vipps er i løpet av to år blitt Norges mest populære betalingsapp med ca. 2,7 millioner brukere, omlagt 50 000 brukersteder, og en merkevarekjennskap på 100% i den norske befolkningen. I dag kan du bruke Vipps til betaling til vennebetaling, på nett, fakturabetaling, i Butikk og med Vippsnummer for bedrifter. Selskapet eies av 106 norske banker og har 110 banker som distribusjonspartnere. Selskapet ble etablert 1.oktober, er 40 medarbeidere og er lokalisert i Bjørvika.

BankAxept er det nasjonale betalingssystemet i Norge. Åtte av ti kortbetalinger i butikk utføres med et BankAxept-kort og i fjor ble det gjennomført mer enn 1,6 mrd transaksjoner. Bankene har utstedt mer enn 8 millioner bankkort med BankAxept, og kortene kan brukes hos mer enn 100.000 brukersteder i hele Norge. BankAxept utvikler nye betalingsløsninger og lanserte tidligere i år kontaktløs betaling. Omsetning i år på ca. 300 millioner kroner og selskapet har 50 ansatte. Eies av bankene i Norge.

Bank ID Norge brukes av alle landets banker, offentlige digitale tjenester og stadig flere virksomheter innenfor en rekke bransjer. I dag har 3,7 millioner nordmenn BankID, og over 1 million har også BankID på mobil. Omsetning i år på ca. 130 millioner kroner og med 18 ansatte. Eies av bankene i Norge.

Oslo, Friday 17th of November 2017

Will establish the Nordic region’s leading payment and identification player

Banks in Norway have entered an agreement of intent to further develop the world’s most customer-friendly and efficient payment- and identification solutions. Through combining Vipps, BankAxept and BankID Norge the objective is to create even better customer experiences and to stand stronger in the competition against the global technology giants.

A press conference will be arranged at 10.00 CET, at the premises of Eika Gruppen, Parkveien 61 in Oslo, where further information will be provided. Here representatives from the largest owners as well as the CEOs of Vipps, BankAxept and BankID Norge will be present.

Contact persons:

Sigurd Ulven, Head of Communications at Eika Gruppen, phone +47 907 21 898

Facts and figures:

Vipps has, over the course of two years, become Norway's most popular mobile payment app with around 2.7 million users, 50,000 business customers, and 100% brand awareness in Norway. You can use Vipps to make payments to your friends, on the net, for bills, in store and to businesses (through the use of Vippsnummer). Vipps is owned by 106 Norwegian banks and has distribution partnerships with 110 banks. The company was established on the 1st of October, has 40 employees, and has its offices in Bjørvika.

BankAxept is the national payment scheme in Norway. Eight out of ten card payments in stores are completed using BankAxept cards and last year more than 1.6 billion transactions were completed. Banks have issued more than 8 million debit cards based on BankAxept, and the cards can be used at more than 100,000 locations throughout Norway. BankAxept is developing new payment solutions and launched contactless payments earlier this year. Annual revenues of approximately 300 million kroner and the company has 50 employees. BankAxept is owned by banks in Norway.

BankID Norway is used by all banks in the country, by public digital services and by an increasing number of businesses across several sectors. Today 3.7 million Norwegians have BankID, and more than 1 million also have BankID for smartphones. Turnover this year of about NOK 130 million, and a staff of 18. Owned by the banks in Norway.

Nøkkelord

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Dette er Eika Gruppen og Eika Alliansen
Eika Alliansen består av 69 lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen har blant Norges høyeste kundetilfredshet både for personkunder og bedrifter og er en drivkraft for vekst og utvikling for sine lokalsamfunn. Nær og personlig kunderådgiving og fortsatt lokal tilstedeværelse der kundene er skiller lokalbankene fra konkurrentene. Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens visjon er «Vi styrker lokalbanken». Konsernet leverer komplette kundeløsninger innen bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling til lokalbankene. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og den viktigste aktøren for mange norske lokalsamfunn. Alliansen har en million kunder, 3000 medarbeidere, 250 kontorer og en samlet forvaltningskapital på over 400 milliarder. www.eika.no 

Følg saker fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Eika Gruppen

73 lokalbanker og De Lage Landen styrker leasingtilbudet for lokalt næringsliv.21.9.2017 09:00Pressemelding

(20. september 2017) På vegne av 73 lokalbanker har Eika Gruppen tidligere i år inngått avtale med De Lage Landen Finans Norge (DLL) om formidling av leasing til lokalbankenes bedriftskunder. DLL er den tredje største merkeuavhengige leasing-leverandøren i Europa, er representert i 41 land og eies av nederlandske Rabobank Group. Avtalen er viktig for å styrke konkurranseevnen og opprettholde høyeste kundetilfredshet på BM.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom