Nærings- og fiskeridepartementet

Vil avsette 3000 tonn torsk gjennom distriktskvoteordningen

Del

-Regjeringen tar sikte på å innføre en distriktskvoteordning som skal bidra til å sikre fiskeforedlingsanlegg i små, næringssvake områder som Gamvik kommune. Vi ønsker blant annet å legge til rette for at det nye anlegget i Mehamn, Finnmark Fisk AS, skal ha større tilgang til fersk fisk utenom hovedsesongen, sier statssekretær Ronny Berg.

Statssekretær Ronny Berg, foto: NFD
Statssekretær Ronny Berg, foto: NFD

-Finnmark Fisk vil skape mange nye arbeidsplasser og vi er opptatt av å legge best mulig til rette for nyetableringen. Vi vil sørge for at det kommer fisk på land, sier Berg.

-Distriktskvoten vil vi foreslå at skal gjelde torsk og at det skal avsettes 3000 tonn torsk pr år. Vi tar sikte på at ordningen skal gjelde fra 2018 og ha en varighet på to år. Vi håper at tiltaket kan danne grunnlag for stabil råstofftilførsel på sikt, sier Berg.

-Nærings- og fiskeridepartementet har under utarbeidelse et høringsnotat om ordningen.

Distriktskvoten skal fiskes om høsten. Vi ser for oss at kvoten primært skal fiskes av kystfiskeflåten, men vil vurdere om også torsketrålflåten kan delta, sier statssekretæren.

Distriktskvoteordningen er hjemlet i havressursloven. Loven gir myndighetene adgang til å ta regionale hensyn i kvotefordelingen, og med distriktskvoter legge til rette for produksjon ved landanlegg i næringssvake distrikt.

Bilder

Statssekretær Ronny Berg, foto: NFD
Statssekretær Ronny Berg, foto: NFD
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal i offentlig elektronisk postjournal (OEP)

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom