Nasjonalforeningen for folkehelsen

Viktig forskning hedret av Kongen

Del

Professorene Knut Engedal og Torbjørn Omland hedres med Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser 2019.

Torbjørn Omland mottar hjerteforskningsprisen av Kongen. Foto: Paal Audestad
Torbjørn Omland mottar hjerteforskningsprisen av Kongen. Foto: Paal Audestad

To ruvende skikkelser og pionérer på hvert sitt felt, mottok Demensforskningsprisen og Hjerteforskningsprisen 2019. Den ene er en nestor innen demensforskning og den andre en hjerteforsker med viktig satsning på senskader hos kreftpasienter.

Vi gratulerer professor emeritus Knut Engedal og professor Torbjørn Omland!

Forskningsprisene er en anerkjennelse og belønning som gis til en forsker eller forskningsgruppe i Norge, på grunnlag av betydelige resultater innen demensforskningen og hjerte- og karforskningen.

Hjerteforskningsprisen til Torbjørn Omland

Professor Torbjørn Omland tildeles Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteforskningspris for 2019. Omland har de siste 15 årene bygget opp en internasjonalt ledende forskningsgruppe ved Akershus Universitetssykehus (Ahus), og hans arbeid har ledet til bedret diagnostikk, risikovurdering og behandling av pasienter med hjertesykdommer. Som første nordmann er Omland medredaktør i det amerikanske tidsskriftet «Circulation», et av verdens ledende kardiovaskulære tidsskrift.

Omland har hatt en særdeles høy vitenskapelig produksjon. Mange av hans artikler har fått internasjonal oppmerksomhet, og er sitert mere enn 12 500 ganger.

Omland har vært en internasjonal pionér innen det voksende fagfeltet kardio-onkologi, og har ledet viktige studier knyttet til forebygging av hjerteskader etter kreftbehandling. Omland har bidratt til opprettelsen av landets første kardio-onkologiske poliklinikk,

Omland er lege og godkjent spesialist både i indremedisin og hjertesykdommer. Han er i dag overlege og professor ved Ahus.

Demensforskningsprisen til Knut Engedal

Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningspris for 2019 går til professor emeritus Knut Engedal.

Prisvinneren regnes som en pionér og nestor innen norsk demensforskning, og har jobbet med demens i over 30 år. Knut Engedal er Norges første professor i geriatri. Gjennom sin banebrytende forskning og andre forskningsrelaterte aktiviteter, har han bidratt til at demens som forskningsfelt har blitt nasjonalt og internasjonalt anerkjent.

Engedal er lege og har spesialisering innen alderspsykiatri. I 1990 fikk han sin doktorgrad med avhandlingen «Mental impairment in old age». Han har vært professor ved Universitetet i Oslo, ved geriatrisk avdeling, fra 1994 og inntil han pensjonerte seg i 2013. Han har også vært faglig leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Knut Engedal har publisert mer enn 300 vitenskapelige artikler, samt en rekke populærvitenskapelige tekster. Engedal startet sin forskningskarriere i en periode da demensforskning i Norge var fragmentert og hadde lav status.

Knut Engedal har belyst temaer som har vært stigmatisert som for eksempel depresjon ved demens, bruk av tvang i demensomsorgen, adferdsforstyrrelser ved demens, og demensomsorg i norske sykehjem. Dette har i tillegg til å generere viktige forskningsresultater, bidratt til mer åpenhet om demens.

Om prisene

Nasjonalforeningens pris for demensforskning og hjerte- og karforskning skal være en stimulans som skal  motivere forskere til å satse innen hjerte- og karforskning.

Prisene skal skape økt oppmerksomhet om forskningen på demens og hjerte- og karsykdom. Prisene er en anerkjennelse og belønning som gis på grunnlag av betydelige resultater innen forskningen.

Historikk: Nasjonalforeningen for folkehelsen har siden 1959 bidratt med betydelige midler til norsk medisinsk forskning, med mer enn 990 millioner kroner til hjerte- og karforskningen. Siden 2003 har Nasjonalforeningen for folkehelsen også bidratt til demensforskning, med over 145 millioner.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Torbjørn Omland mottar hjerteforskningsprisen av Kongen. Foto: Paal Audestad
Torbjørn Omland mottar hjerteforskningsprisen av Kongen. Foto: Paal Audestad
Last ned bilde
Knut Engedal mottar Demensforskningsprisen av Kongen. Foto: Paal Audestad.
Knut Engedal mottar Demensforskningsprisen av Kongen. Foto: Paal Audestad.
Last ned bilde
Nasjonalforeningens forskningsprisvinnere 2019, Torbjørn Omland og Knut Engedal. Foto: Paal Audestad
Nasjonalforeningens forskningsprisvinnere 2019, Torbjørn Omland og Knut Engedal. Foto: Paal Audestad
Last ned bilde
Hjerteprisvinner Torbjørn Omland. Foto: Anne Elisabeth Næss
Hjerteprisvinner Torbjørn Omland. Foto: Anne Elisabeth Næss
Last ned bilde
Demensprisvinner Knut Engedal. Foto: Anne Elisabeth Næss
Demensprisvinner Knut Engedal. Foto: Anne Elisabeth Næss
Last ned bilde
Hjerteprisvinner professor Torbjørn Omland. Foto: Anne Elisabeth Næss
Hjerteprisvinner professor Torbjørn Omland. Foto: Anne Elisabeth Næss
Last ned bilde

Om Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Oscars gate 36B
0258 Oslo

23 12 00 00http://www.nasjonalforeningen.no

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Det gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver.

Følg saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonalforeningen for folkehelsen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom