Jølstad Begravelsesbyrå

Vi vil snakke mer om døden

Del

Stadig flere ønsker å snakke mer åpent om døden, men mangler trening. En av tre ønsker større åpenhet – en økning på 33 prosent på to år.

Den store økningen kan ha sammenheng med sorg i sosiale medier. I 2016 har gravferdsbyråenes minnesider og åpen sorg i sosiale medier eksplodert. Dette kan være en av forklaringene på at flere også ønsker å snakke åpent om døden.

– Det at vi er mer åpne om sorg og død i sosiale medier kan ikke erstatte viktige samtaler mellom mennesker. Det kan tvert imot virke som at deling av sorg i sosiale medier skaper et større behov for å snakke åpent med hverandre om døden. Sosiale medier blir på en måte en inspirasjon til tradisjonelle og analoge samtaler, sier Jan Willy Løken som leder Jølstad begravelsesbyrå.

En økning fra 24 % til 32% som i stor eller svært stor grad skulle ønske de kunne snakke mer åpent om døden tyder på at døden som tema er mer aktuelt enn noensinne. Samtidig viser undersøkelsen at folk strever med å ta opp dette temaet.

-Vi har merket økt behov for åpenhet rundt spørsmål om døden de siste årene, forklarer Løken. Mange takler dette helt fint, men at så mange som en av tre ønsker å snakke mer åpent om døden viser at mange synes dette er vanskelig. Det må rett og slett trenes på, sier han. Hans viktigste tips er å selv ta initiativ til å snakke om temaet. Undersøkelsen viser at fire av fem ønsker å snakke mer eller er positivt innstilt til å snakke mer åpent om døden, så sannsynligheten for å møte noen som ønsker å prate om temaet er stor.

Han innrømmer at også gravferdskonsulenter kan bli bedre på å snakke åpent om døden. Derfor inviterer Jølstad til et åpent arrangement på Litteraturhuset i Oslo, der tema er «Tør vi snakke om døden – egentlig?» nå på tirsdag.
- Vi som jobber med tematikken daglig er nysgjerrige på ulike aspekter rundt tema. Derfor synes vi dialog og åpenhet er viktig. Det gjør oss til bedre rådgivere når vi møter pårørende som skal planlegge begravelser, sier Løken.

Undersøkelsen fra Norstat har også kartlagt begrunnelsen for hvorfor mange ønsker å snakke mer åpent om døden. To av de viktigste grunnene er at vi gjennom åpenhet får et mer avslappet forhold til døden og at det vil hjelpe mange gjennom sorgen etter et dødsfall.

Tall fra Norstat 2017Tall fra Norstat 2015Kontakt:
Jan Willy Løken
Telefon: 905 51 554

Om Jølstad Begravelsesbyrå

Jølstad Begravelsesbyrå
Jølstad Begravelsesbyrå
Grefsenveien
0409 Oslo

http://www.jolstad.no/