EL og IT Forbundet

Vi må redde arbeidsplassene i Harstad

Del

- Det er totalt uforståelig og kynisk av Telenor Norge å la innleide fra annet selskap utføre arbeidsoppgaver faste ansatte i Harstad kan gjøre. Telenor Norge bør ta tilbake oppdraget og dermed sikre nødvendige arbeidsoppgaver i Harstad, s ier hovedtillitsvalgt for EL og IT Telenor Kosom Alexsander Skaale.

Nedgangen i trafikken forsvarer ikke at 86 medarbeidere i Harstad blir sagt opp. De gjenværende arbeidsoppgavene til lokasjonen er tenkt ivaretatt gjennom oppbemanning av innleide fra bemanningsbyrå på gjenværende avdelinger Telenor Norge.

EL og IT Telenor hevder dette er i strid med arbeidsmiljøloven.

EL og IT Telenor går sterkt imot forslaget om nedleggelse av Telenors lokasjon i Harstad. Forslaget som foreligger vil ramme ansatte og deres familier og lokalsamfunnet på en uforholdsmessig negativ måte. Bedriftens argument for nedleggelsen, rettferdiggjør ikke konsekvensene nedleggelsen vil få for de berørte ansatte.

Telenor Norge betaler i dag et annet selskap for å besvare kundehenvendelser for Canal Digital. Dette er arbeidsoppgaver Telenor Norge kan ta tilbake for å opprettholde lokasjonen Harstad. De ansatte i Harstad har vært med på å skape inntekter og overskudd til bedriften. Telenor Norge bør benytte en del av dette overskuddet for at de ansatte i Harstad kan beholde arbeidsplassen sin i en overgangsperiode.

- Det er totalt uforståelig og kynisk av Telenor Norge å la innleide fra annet selskap utføre arbeidsoppgaver faste ansatte i Harstad kan gjøre. Telenor Norge bør ta tilbake oppdraget og dermed sikre nødvendige arbeidsoppgaver i Harstad, s ier hovedtillitsvalgt for EL og IT Telenor Kosom Alexsander Skaale. 

EL og IT Telenor mener at den eneste riktige i denne saken, er at de ansatte i Harstad får beholde jobben og at Telenor Norge sørger for at arbeidsoppgaver blir tilført. Det er store muligheter for Telenor Norge å tilbakeføre arbeidsoppgaver fra kundeservice Canal Digital for å fylle opp trafikknedgangen i kundeservice Telenor.

Ved å beholde den eneste kundeservice lokasjonen i Nord Norge, tar Telenor Norge AS sitt samfunnsansvar og bevarer arbeidsplasser i distriktsnorge.

Vi må sammen med bedriften snu alle steiner for å finne en løsning som kan redde arbeidsplassene i Harstad. Og vil fortsatt komme Telenor Norge i møte for å finne gode løsninger.

Spørsmål eller ytterligere kommentarer:

Kosom Alexsander Skaale

Hovedtillitsvalgt for EL og IT i Telenor Norge

+47 902 09 904

Bilde av Skaale vedlagt.

Bilder

Om EL og IT Forbundet

EL og IT Forbundet
EL og IT Forbundet
Torggata 12
0181 Oslo

+47 23 06 34 00http://www.elogit.no

EL og IT Forbundet er et LO-forbund for ansatte innenfor IKT, energi og el-installasjon. Forbundet har over 38 000 medlemmer.

Følg saker fra EL og IT Forbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra EL og IT Forbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra EL og IT Forbundet

Tarifflønn for alle innen elektrofagene17.10.2018 11:04Pressemelding

Lønns- og arbeidsvilkårene i landsoverenskomsten for elektrofagene skal fortsatt gjelde for alle arbeidstakere i elektrobransjen. Dette er klart etter at Tariffnemnda den 12. oktober forlenget allmenngjøringsvedtaket fra 2016. Det var EL og IT Forbundet som ba om forlenging av vedtaket. - Dette er en god nyhet. Det sikrer arbeidsvilkårene til utenlandsk arbeidskraft på oppdrag i Norge, og er helt nødvendig for å hindre ytterligere sosial dumping og å bidra til rettferdig konkurranse mellom bedriftene i bransjen, sier Jan Henrik Larsen, forbundssekretær i EL og IT Forbundet. EL og IT Forbundet reagerer imidlertid på at Tariffnemnda sletter ordene «og for et rimelig antall hjemreise» fra forskriften, hvilket betyr atutenlandske arbeidstakere kan pålegges selv å betale for reisen mellom arbeidssted i Norge og hjemsted. Det rammer utenlandsk arbeidskraft hardt og gjør det billigere å importere arbeidskraft til Norge, mener EL og IT Forbundet. - Etter forbundets oppfatning er det svakt at n

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom