Treider

Vi har ledige studieplasser til høsten

Del

Opptaket til høyere utdanning er nå ferdigbehandlet av Samordna opptak. Mange har fått plass på drømmestudiet sitt, mens andre sitter uten studieplass. Selv om du ikke fikk tilbud om studieplass gjennom Samordna opptak, er det fortsatt ikke for sent å studere til høsten.

Ledige studieplasser
Vi har ledige studieplasser på mange av våre utdanninger. Det er med andre ord fortsatt gode muligheter for å kunne studere til høsten. Vi tilbyr korte studier for en lang karriere, og har utdanning på flere nivåer, innen en rekke fagområder. Våre utdanninger er korte og yrkesrettede, noe som gjør studentene våre godt rustet til å gå rett ut i jobb etter fullførte studier.  Vi har et fleksibelt studietilbud, og våre utdanninger kan tas på heltid, deltid eller via nettstudier. Dette gjør det lett å finne den studieformen som passer best for den enkelte.

Høyere yrkesfaglig utdanning
- For dem som synes det er fristende å ta en rask og arbeidsrelevant utdanning med gode jobbmuligheter vil fagskole være et godt alternativ til høyskole og universitet, sier Arild Sætre, utdanningsdirektør i Treider. - Fagskoler tilbyr høyere yrkesfaglige utdanninger som bygger på videregående opplæring. Du må altså normalt ha fullført videregående skole før du kan søke på et fagskolestudium, fortsetter han.

Selv om du mangler videregående opplæring, kan du likevel søke og bli vurdert på grunnlag av realkompetanse. Fagskoleutdanninger favner bredt både med tanke på faglig spennvidde og aldersmessig. Mange velger å formalisere sin kompetanse innen et fagfelt de allerede har jobbet med i noen år, mens andre velger nye retninger som et kompetansehevende tiltak.

Kvalitetssikret utdanning basert på næringslivets behov
Mens høyskole- og universitetsstudier er bygget opp omkring en akademisk tradisjon, er fagskoleutdanninger i stor grad bygget etter behov i næringslivet. Derfor er alle fagskoleutdanninger utformet i samarbeid med aktører innen yrkesfeltet, og akkreditert av NOKUT, et statlig organ som stiller strenge krav til kvalitet i utdanningen. Utdanninger uten en slik akkreditering kan ikke defineres som fagskole.

Fagskole gir studiepoeng
I mai vedtok Stortinget «Lov om høyere yrkesfaglig utdanning. Den nye loven trådte i kraft 1. juli og innebar en rekke positive endringer for fagskolestudenter. Med den nye loven ble fagskolepoeng erstattet med studiepoeng. Også tidligere fagskolestudenter får mulighet til å få omgjort sine fagskolepoeng til studiepoeng i et begrenset tidsrom. Dette er ett av flere tiltak som skal bidra til å heve fagskolenes status i årene fremover.

Løpende opptak
Vi har studiestart fra slutten av august og praktiserer løpende opptak. Det innebærer at kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølgen de søker. Du kan søke helt frem til studiestart, men for å sikre deg studieplass, kan det være lurt å søke så fort som mulig. Sannsynligheten for å komme på venteliste øker jo senere du søker. Vi anbefaler derfor at du søker så snart du har bestemt deg.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Treider

Treider
Treider
Nedre Vollgate 8
0158 Oslo

24 14 99 40https://treider.no

Om Treider
Treider tilbyr korte praktiske utdanninger innen mange ulike bransjer og yrker gjennom både hel- og deltidsstudier samt som rene nettutdanninger. Gjennom korte, praktiske kurs og studier, og tette bånd til næringslivet er vi skolen for alle som vil raskt ut i jobb, eller trenger kompetanseheving innenfor nytt eller eksisterende fagfelt. På denne måten bidrar vi til livslang læring.

Følg saker fra Treider

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Treider på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Treider

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom