Skatteetaten

Vet stadig mer om utenlandske inntekter og formuer

Del

Skatteetaten har i snart to år gjennomført særskilte kontroller i finansmarkedet, og så langt er det avdekket store feil. Siden prosjektet ble igangsatt i 2014, har det blitt avdekket rundt 1,8 milliarder kroner i inntekter på finanstransaksjoner som ikke har vært oppgitt til beskatning hos personlige skattytere. Nå økes innsatsen ytterligere samtidig som Skatteetaten får stadig mer informasjon fra andre land.

-Vi styrker vår kontrollvirksomhet ved at vi innhenter informasjon fra norske verdipapirforetak og får flere opplysninger fra utlandet til kontrollformål, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Finansopplysninger fra USA
Norske skattemyndigheter mottar nå store mengder data om nordmenns finansielle forhold fra USA. Dette skjer etter at Norge og USA har inngått en avtale om automatisk utveksling av opplysninger fra finanssektoren. Skatteetaten ser nå på hvordan disse nye opplysningene kan brukes i kontrolløyemed.

Også andre land skal rapportere
I kjølvannet av avtalen med USA har Norge inngått avtale om utveksling av finansielle data med 92 andre land. - Globalisering og fri bevegelse av penger over landegrensene, gir større mulighet til grenseoverskridende skatteunndragelser. Samarbeid mellom skattemyndigheter i flere land er helt avgjørende for å motvirke denne typen skatteunndragelser, sier skattedirektør Hans Christian Holte. - Utveksling av opplysninger for skatteformål står sentralt i dette arbeidet, understreker Holte.

Dialog viktig
Torsdag og fredag denne uken har Skatteetaten invitert tunge aktører i finansnæringen sammen med finansminister Siv Jensen og sentralbanksjef Øystein Olsen for å snakke med de rundt 200 som jobber med finansprosjektet i etaten. – Dialog med bransjen er like viktig for oss som kontroll. Det er naturlig at vi har en løpende dialog med aktørene i finansnæringen om hvordan vi og de tolker regelverket forskjellig, sier skattedirektør Hans Christian Holte.


FAKTA:

Resultater per 30. september 2015: Skatteetatens treårige prosjekt, Riksprosjekt Finans, har siden oppstarten i januar 2014 avdekket 5,65 milliarder kroner i alminnelig inntekt, 292 millioner kroner i formue og 85 millioner kroner i merverdiavgift som ikke har vært oppgitt til beskatning.
I tillegg har kontroller ført til at innrapporterte inngangsverdier i aksjonærregisteret har blitt redusert med 26,5 milliarder kroner.
Riksprosjekt Finans er en ny måte å organisere innsatsen mot finanssektoren på ved at det jobbes landsdekkende og tverrfaglig mot utvalgte risikoområder. Rundt 200 personer er tilknyttet prosjektet og blant virkemidlene som er tatt i bruk er kontroll, rettsavklaring, veiledning og dialog med bransjen.

 

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon, kontakt Skatteetatens pressetelefon: 945 01 000

Om Skatteetaten

Skatteetaten
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

800 80 000http://www.skatteetaten.no

I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Følg saker fra Skatteetaten

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatteetaten på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Skatteetaten

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom