Norges Fredslag

Verdens militære forbruk økte i 2016

Del

Denne uken la Stockholm International Peace Research Institute fram sine tall for verdens militære forbruk, og de viser en fortsatt økning i 2016. Det militære forbruket steg i 2015 for første gang siden 2011, og vi ser altså en fortsettelse av denne utviklingen i 2016. Økningen var i 2016 på 0,4 %, og det totale forbruket var på $1686 milliarder.

Norges Fredslag markerer de internasjonale aksjonsdagene mot militært overforbruk (Global Days of Action Against Military Spending) med utdeling av løpesedler i Oslo 26. april, åpent seminar på Kongsberg rådhus 27. april klokken 18.00, og åpent seminar på Universitetet i Tromsø 28. april klokken 12.00.

I tillegg publiserer vi denne uken en rapport, Militært forbruk og global våpenflyt, som legges ut på www.fredslaget.no

Rapporten viser listen over landene som bruker mest ressurser på det militære er relativt stabil. USA er fortsatt på topp med god margin. Deretter følger Kina, Russland, Saudi-Arabia og India. Blant disse landene har det militære forbruket til USA, Kina, Russland og India økt i 2016, mens Saudi-Arabias forbruk har gått ned. USAs militære forbruk øker i 2016 med 1,7 %, etter fem foregående år med reduksjon. Kinas militære forbruk fortsetter å vokse kraftig, slik det også har gjort gjennom hele 2010 tallet.

Nedgangen i Saudi-Arabia er betegnende for de økonomiske vanskelighetene mange oljeproduserende land har opplevd de siste årene. I tillegg til Saudi-Arabia ser vi et redusert militært forbruk i land som Angola, Irak, Oman og Venezuela. Vi registrerer imidlertid et økt militært forbruk i et fåtall oljeproduserende land, deriblant i Norge.

Det militære forbruket i Europa, både i Vest-, Øst-, og Sentral-Europa, gikk i 2016 opp i takt med det økende spenningsnivået mellom Russland og NATO.

- Dette er bekymringsverdig, sier Fredrik Heldal, daglig leder i Norges Fredslag. – Vi er allerede i en situasjon med et høyt spenningsnivå, og fokus ser nå ut til å være på militær oppbygging framfor avspenning. Vi frykter at den økende opprustningen vil virke destabiliserende. At et høyt spenningsnivå besvares med militær opprustning, som igjen bidrar til økt spenningsnivå og ytterligere opprustning, er en ond sirkel. Dette er en utvikling Europa, og Norge, ikke er tjent med.

Samtidig betyr økt militært forbruk at mindre ressurser er tilgjengelig til utviklingsfremmende forbruk som helse og utdanning. Land som Niger, Gambia, Mali, Kambodsja og Algerie, som også har betydelige utviklingspolitiske utfordringer, øker sine militære utgifter kraftig. Beregninger viser at bare 6 % av det årlige globale militære forbruket i 2016 vil være tilstrekkelig for å dekke utviklingslands behov for ressurser til tiltak for å motvirke og tilpasse seg klimaendringer fram til 2020. Et årlig kutt på 10 % av dette forbruket vil frigjøre tilstrekkelig ressurser til å eliminere ekstrem fattigdom og håndtere og redusere flyktningekrisen.

- Vi ser at land som Chad, Kongo, Sudan, og Pakistan bruker svært høye andeler av sine offentlige utgifter på militære formål, fortsetter Heldal. – Samtidig har land som Saudi-Arabia og Oman militære utgifter som utgjør en alvorlig stor andel av BNP. I slike situasjoner er det relevant å spørre seg om det militære forbruket går på bekostning av landenes evne til å dekke befolkningens behov for eksempelvis helsetjenester og utdanning.

Mens mange oljeproduserende land preges av redusert militært forbruk, blant annet grunnet lave oljepriser, er Norge blant de oljeprodusentene som har økt det militære forbruket fra 2015 til 2016. Både som andel av BNP og som totale militære utgifter ligger Norge nå under europeiske land som Storbritannia og Frankrike, men godt over naboland som Sverige og Danmark. Når det gjelder militært forbruk pr. innbygger hevder vi oss i verdenstoppen, og ligger på en 7. plass, bak land som Israel, Saudi-Arabia og Singapore. Da er imidlertid noen land utelatt grunnet manglende data, blant annet De forente arabiske emirater, som trolig havner over Norge på denne listen.

Nøkkelord

Kontakter

Fredrik Heldal, fredrik@fredslaget.no

Om Norges Fredslag

Norges Fredslag
Norges Fredslag
Postboks 8922 Youngstorget
0028 Oslo

+47 454 02 306http://www.fredslaget.no

Norges Fredslag er en medlemsorganisasjon som jobber for å fremme fredskultur og nedrustning. Fredslaget er politisk og livsynsmessig uavhengig, og søker å sette fredssaken inn i en større og miljø- og samfunnsmessig sammenheng.

Følg saker fra Norges Fredslag

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Fredslag på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Fredslag

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom