Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ventes betydelig snøskredfare i fjellet

Del

Det er ventet til dels mye snø og kraftig vind i fjellene på Vestlandet i helgen, og særlig Nordvestlandet får mye nedbør. Dette betyr at faren for snøskred øker.

Det er ventet til dels mye snø og kraftig vind i fjellet på Vestlandet og i Nordland i helgen. Særlig Nordvestlandet får mye nedbør. Dette betyr at faren for snøskred øker. I løpet av helgen kan det komme 50 – 70 mm nedbør som kommer som snø i høyden. Nysnø kombinert med sterk vind vil gi pålagring av ferske fokksnøflak i leområder som trenger tid for å stabilisere seg.

Snødekket etter første snøfall om høsten vil ha færre lagdelinger enn snødekket har midt på vinteren, og dermed også lettere å vurdere. Likevel er det en del ulykker forbundet med snøskred tidlig i sesongen.

Overvåker snøskredfaren

Snøskredvarslingen på varsom.no starter med daglige varsler fra 1. desember, men det er allerede startet opp med overvåkende snøskredvakt fra 23. oktober. Det betyr at Snøskredvarslingen vil sende ut snøskredvarsel dersom snøskredfaren i et eller flere fylker vurderes til faregrad 4-stor snøskredfare eller faregrad 5- meget stor snøskredfare.

Det er viktig at de som ferdes i fjellet gjør gode vurderinger, og vær obs på at forholdene kan endre seg til full vinter i løpet av kort tid.

Fire gode råd

Snøskredvarslingen i Norge vil gi fire gode råd for å unngå snøskred tidlig i sesongen.

  • Følg med på forholdene. Allerede nå kan du måtte gjøre de samme vurderingene som midt på vinteren.
  • Ta det rolig i starten dersom du skal ut på skitur. Bruk de første turene til å trene med skredutstyr.
  • Skaff deg fersk kunnskap om snøskred. Det kan være lenge siden du har gjort skredfarevurderinger, og bruk tid til å repetere ved å lese på Snøskredskolen på Varsom.no
  • Husk at den nye snøen trenger tid til å stabilisere seg.

Nøkkelord

Kontakter

Jan Arild Hansen, Snøskredvarslingen i Norge
Tlf: 904 16 196
E post: jaha@nve.no

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom