Bedriftsforbundet

Venstrehåndsarbeid av Venstre?

Del

I Venstre sitt forslag til alternativt budsjett, foreslår partiet å gi arbeidsgivere ansvaret for feriepenger til sykemeldte. Samtidig foreslår de at arbeidsgivers sykelønnsansvar kuttes fra 16 til 14 dager. Bedriftsforbundet mener Venstres forslag til alternativt budsjett sender positive signaler om at man vil gjøre endringer i sykelønnen, men sluttresultatet bærer preg av «kreativt venstrehåndsarbeid».

- Vi er fornøyde med at Venstre er såpass tydelig på at arbeidsgivers ansvar og arbeidstakers kompensasjonsgrad bør endres i sitt alternative budsjett. Det er en debatt vi virkelig ønsker velkommen. Men selv om Venstre kutter fra 16 til 14 dager for arbeidsgivere, og i stedet legger feriepenger under sykdom på arbeidsgiver, mener vi det verken bidrar til lavere sykefravær eller endrer kostnadsbildet for hverken arbeidsgivere eller staten. Dette kan ha gått litt fort unna for Venstre, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.

Bør gi arbeidstakere en liten egenandel

Bedriftsforbundet ønsker endringer i sykefraværsordningen som både incentiverer og som gir reell besparelse for medlemmene deres; de små og mellomstore bedriftene. Forbundet gikk tidligere i høst ut med en ny analyse som viste at AS Norge kan spare 15 milliarder kroner på å få sykefraværet ned på svensk nivå.

– Da svenskene innførte en karensdag og 80 prosent sykelønn, ble sykefraværet etter hvert halvert. Om lag halvparten av våre medlemmer er bedrifter med inntil fem ansatte. Da vil det at én av de ansatte er borte til enhver tid være et kjempeproblem. En ukes fravær koster i tillegg arbeidsgivere rundt 15.000 kroner, mens den som er borte fra jobben, slipper «ustraffet» fra det. Er du ufør eller arbeidsledig får du 60 prosent av lønna, men hvis du er syk får du 100 prosent av den, påpeker Thommessen.

- Venstres forslag er lite gjennomtenkt

I 2018 skal avtalen om et inkluderende arbeidsliv fra 2001 fornyes. Da bør sykelønnen diskuteres, mener Bedriftsforbundet. Tall fra Arbeids- og sosialdepartementet* viser at vi kan spare opptil 3,6 milliarder kroner på å kutte kompensasjonsgraden til arbeidstakere ned til 90 prosent, eller 7,3 milliarder om vi kutter den til 80 prosent.

- Venstres forslag virker derfor lite gjennomtenkt, fordi vi tror ikke man får ned selve fraværet før man gir arbeidsgivere og -takere sterkere økonomiske incentiver. At staten og arbeidsgiver bytter på å betale noen kostnader, tror vi virkelig ikke får nok effekt på fraværet. Bedriftsforbundet hadde heller håpet at Venstre satte ned kompensasjonsgraden til arbeidstaker på 90 eller 80 prosent. Det ville gitt en betydelig besparelse for staten og arbeidsgiverne. Samtidig må vi våge å stille spørsmålstegn ved at arbeidsgiver alene betaler for korttidsfraværet, sier Thommessen.

Kan spare 15 milliarder

Sverige har nå et sykefravær på 3,2 prosent, mens sykefraværet i Norge er på 6,3 prosent, ifølge Bedriftsforbundet. I statsbudsjettet for 2017 er det satt av 36,6 milliarder kroner i sykepenger. Det å innføre en karensdag og «nye løsninger», vil ha sine kostnader, men får vi sykefraværet ned på svensk nivå, kan vi regne med en besparelse på 15 milliarder kroner, ifølge NyAnalyses** beregninger. Bedriftsforbundet minner i den sammenheng også om NAVs nylige rapport som konkluderer med at 687.000 årsverk gikk tapt i 2016 på grunn av sykdom eller arbeidsledighet.

Kontakter

Bilder

Om Bedriftsforbundet

Bedriftsforbundet
Bedriftsforbundet
Rådhusgata 5B
0151 Oslo

23 35 70 10http://www.bedriftsforbundet.no

Bedriftsforbundet har ca. 4 000 medlemmer over hele landet. Våre medlemsbedrifter spenner over de fleste bransjer, hvor bygg/anlegg, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting utgjør de største. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil fem ansatte. Bedriftene sysselsetter i overkant av 25 000 arbeidsplasser. Vi får stadig nye medlemmer og det styrker vår gjennomslagskraft overfor politikerne.

Følg saker fra Bedriftsforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bedriftsforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bedriftsforbundet

Erna Solberg – vi hørte hva du sa!11.10.2017 10:00Pressemelding

Forrige uke sa statsminister Erna Solberg til pressen at «Det er veldokumentert at små og mellomstore bedrifter skaper flest nye jobber i Norge» og «Regjeringen vil satse mer på gründerskap. Vi skal legge til rette for at bedriftene kan gå med overskudd å betale til fellesskapet». Dette utspillet gjør at Bedriftsforbundet har klare forventninger til at statsbudsjettet for 2018 retter seg mot de viktigste jobbskaperne, nemlig små og mellomstore bedrifter!

LO har endelig bøyd av etter Høyesterettsdom og press fra Bedriftsforbundet i Holship-saken19.9.2017 13:00Pressemelding

Etter et LO i harnisk og sterke uttalelser fra Jonas Gahr Støre før valgkampen, har allikevel LO nå bøyd av for Bedriftsforbundets krav om friheten til å organisere seg. Nå blir sjøtransport mer konkurransedyktig og mer miljøvennlig. Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og Transport (NHO LT) ble i går enige om en ny tariffavtale for havnevirksomheter i offentlige og private havner, Havne & Terminaloverenskomsten. Den nye tariffavtalen vil erstatte dagens tariffavtaler innenfor havneområdene.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom