NTNU samfunnsforskning

Venneløs skolehverdag: Større følger enn tidligere antatt.

Del

Forskere ved NTNU Samfunnsforskning har sett på konsekvenser av manglende vennskap i barnehagen og skolen. Stikkord for nye funn er konsentrasjonsvansker, nedsatt sinnemestring og økt forekomst av ADHD-symptomer.

Det er nærliggende å tenke at ensomme barn blir innesluttede og resignerte. Ny forskning viser at det er mer nyansert enn som så.

Det er kjent at manglende gode relasjoner med jevnaldrende kan føre til angst og depresjon. Det er imidlertid gjort lite forskning på andre konsekvenser. Går det ut over konsentrasjonsevnen, evnen til å høre etter beskjeder og kontrollere sinnet sitt? Forskerne i Tidlig Trygg i Trondheim ønsket å undersøke hvordan dette utvikler seg over tid. 

Vårt hovedfunn var at barn som vurderes som sosialt ekskluderte i barnehagen og i skolen, i har større vansker med å kontrollere sinnet sitt på skolen enn andre barn. De sliter også i større grad med konsentrasjonsvansker og høy grad av impulsivitet.

Vi har vist at høyere grad av sosial ekskludering ved 4 års alder leder frem til økt forekomst av ADHD-symptomer ved 6 år. Det samme skjer fra 6 til 8 år. Mange har tidligere vist at barn som er urolige, har færre venner i skole og barnehage. Vår forskning peker på at effekten også går den andre veien; at barn blir urolige av ikke å passe inn. Disse funnene understreker betydningen av å legge til rette for god sosial fungering for alle barn i barnehage og skole.

Nøkkelord

Kontakter

Frode Stenseng, frode.stenseng@ntnu.no
Lars Wichstrøm, lars.Wichstrom@svt.ntnu.no

Mer info om forskningsprosjektet: www.tidligtrygg.no

Om NTNU samfunnsforskning

NTNU samfunnsforskning
NTNU samfunnsforskning
Dragvoll Allé 38 B
7491 Trondheim

73 82 10 00http://www.samforsk.no
 • Et av Norges største miljøer for anvendt samfunnsvitenskapelig forskning.
 • Forskere med bakgrunn i samfunnsvitenskap, realfag, teknologi og humaniora utfører oppdragsforskning for departement og direktorat, forskningsråd, bedrifter, næringsorganisasjoner med mer.
 • Organisert i fem ulike avdelinger:
  • Oppvekst og utvikling
  • Studio Apertura
  • Mangfold og inkludering
  • CIRiS - Senter for tverrfaglig forskning i rommet
  • NAPHA – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
 • Aksjeselskap eid av NTNU.

Følg saker fra NTNU samfunnsforskning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NTNU samfunnsforskning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NTNU samfunnsforskning

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom