Fagforbundet

Velkommen til skandinavisk velferdskonferanse 2016

Del

Velferdsstat, arbeidsvilkår og folkestyre er under press. Med dette dramatiske bakteppet inviterer For velferdsstaten med skandinaviske samarbeidspartnere til Skandinavisk Velferdskonferanse 14. og 15. november 2016 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo.

Velferdsprofitører med nordiske røtter får stadig større økonomisk og politisk makt. Fellesskapets velferdskroner sluses ut til privat profitt framfor å gå til forvaltningsformålet. Markedsgjøringen av offentlig sektor gjennom såkalte New Public Management-reformer har gjort forvaltningen mindre egna til å styre samfunnsutviklingen i tråd med målene. Arbeidsmiljølov, tariffavtaler og medbestemmelse erstattes av toppstyrt ledelse, lønnsomhetsstyring, fryktkultur og sosial dumping.

Til Skandinavisk Velferdskonferanse kommer gjester, innledere og paneldeltakere hovedsakelig fra Danmark, Sverige og Norge – men også noen innledere fra den globale scenen. Vi skal dele erfaringer og kunnskap, stille spørsmål og finne svar. Først og fremst skal vi synliggjøre de gode alternativene for framtidas politikk.

Høydepunkter fra programmet:

  • Rosa Pavanelli (Italia) er generalsekretær i Public Services International og en av åpningsinnlederne på Skandinavisk Velferdskonferanse. Hennes fokus er folkestyre. Les hennes tekst om demokrati og velferd under press.

  • Dennis Kristensen (Danmark) er leder i det danske fagforbundet FOA og en av innlederne på åpningen av Skandinavisk Velferdskonferanse. Christensen er opptatt av politikken som skaper en økende kløft mellom eliten og folket.  

  • Eduardo Chagas (Portugal) er generalsekretær i European Transport Workers’ Federation. Arbeidslivet i Europa er inne i en dramatisk utvikling. Stadig flere jobber under forhold som for bare et par tiår siden ville blitt sett på som uhørt. Chagas kommer til Skandinavisk Velferdskonferanse for å snakke om den skjerpede kampen om arbeidslivet. 

  • Sean Sweeney (USA) er koordinator av Trade Unions for Energy Democracy (USA). Sweeney mener at klimakampen er for viktig til å overlates til miljøbevegelsen. Store samfunnsendringer må skje, og de må skje raskt.
  • Ali Esbati (Sverige) er siviløkonom og riksdagsmedlem for Vänsterpartiet. Esbati har vært sentral i den svenske debatten om Vinst i välferden, og kommer til Skandinavisk Velferdskonferanse for å diskutere den svenske regjeringens utredning om hvordan stoppe profittjakten i velferden som ble lansert 8. november. 
  • Rasmus Willig (Danmark) er lektor i sosiologi ved RUC og har skap stor debatt med sin ferske bok Afvæbnet Kritik som har blitt et viktig referansepunkt i den danske debatten om konkurrransesamfunnet, New Public Management og styringen av arbeidslivet

Nøkkelord

Kontakter

Linn Herning, nestleder i For velferdsstaten, 930 82 714, linn.herning@velferdsstaten.no

Lenker

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

For velferdsstaten består av fagforbund, brukerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner. Nærmere 30 organisasjoner med over én million medlemmer er tilsluttet. Alliansen er opprettet for å styrke kampen mot de økende forskjellene i samfunnet. Vi arbeider mot privatisering, deregulering og markedsliberalisme - og for en sterk offentlig sektor.

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom