Bane NOR

Velkommen til offisiell oppstart av Bane NOR Eiendom

Del

2. mai er en viktig merkedag for Bane NOR. Da blir forvaltningen av all jernbaneeiendom i Norge samlet i Bane NOR Eiendom. Eiendomsselskapet ROM Eiendom forlater NSB og trer inn i Bane NOR, og Bane NOR tilføres et nytt forretningsområde: Eiendoms- og knutepunktutvikling. Dette er et viktig ledd i gjennomføring av jernbanereformen.

Med ROM Eiendom på laget blir Bane NORs virksomhet betraktelig utvidet. Statsforetaket, som fra nyttår overtok ansvaret for å bygge ut og forvalte jernbanen, skal også satse på eiendomsvirksomhetog bærekraftig knutepunktutvikling.

Vi vil gjerne få invitere deg/dere til vårt oppstartsarrangement på Oslo S tirsdag morgen 2. mai. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen står for den offisielle snorknytingen.

Arrangementet går av stabelen i etasjen rett over Flytogterminalen, ved La Baguette (Samme sted som regjeringen nylig holdt pressekonferanse om NTP).

Program for markeringen:
08:00 - 08:15 
Musikalsk innslag ved Trond og Ingvild Nagell-Dahl

08:15 - 08:55 Paneldebatt «Knutepunktutvikling og grønn byutvikling»
Panelet: Ungdomspartilederne
Ordstyrer: Elisabeth Skarsbø Moen

09:00 - 09:35 Offisiell markering:
09:00 - 09:02 ​Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR ønsker statsråden og ROM Eiendom velkommen

09:02 - 09:15
Tale av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
09:15 - 09:25
Tale av Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR
09:25 - 09:30
Tale av Petter Eiken, konserndirektør for Bane NOR Eiendom
09:30 - 09:35
Snorknyting

Rett etter det offisielle programmet vil Gorm Frimannslund og Petter Eiken være tilgjengelig for separate intervjuer.

For nærmere informasjon, ta kontakt med

Kristin Paus i ROM Eiendom på 91602752 eller epost: kristin.paus@romeiendom.no

Om ROM Eiendom
ROM Eiendom AS er et av Norges ledende eiendomsselskap og eier, utvikler og forvalter eiendom. ROMs portefølje består i hovedsak av stasjonsbygninger, næringsbygg og boliger, og de fleste eiendommene er sentralt plassert ved kollektivknutepunkter og langs jernbanen.

Ved å utvikle boliger og næringsbygg og legge til rette for service- og kulturtilbud ved kollektivknutepunktene, bidrar ROM til at stadig flere velger kollektivtransport. ROM Eiendom spiller også en viktig rolle i by- og stedsutviklingen i Norge.

ROM Eiendom forvalter en bygningsmasse på 700.000 kvm, fordelt på 990 bygg og 2.200 eiendommer. Tomteporteføljen har et utviklingspotensial på cirka to millioner kvadratmeter.

Selskapet har om lag 230 pågående utviklingsprosjekter. Eiendommene er spredt over store deler av landet, men et fellestrekk er at de aller fleste er lokalisert i sentrum av de store byene og langs jernbanesporene. ROM Eiendom har 130 ansatte.

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Biskop Gunnerus' gate 14
0185 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom