Mattilsynet

Vedtak om midlertidig redusert oppdrettsproduksjon på Bukkholmen i Alstahaug kommune

Del

Mattilsynet har fattet vedtak om at Marine Harvest AS’ lokalitet Bukkholmen får redusert produksjon for de to neste årene. Årsaken er langvarige lakselus- og fiskevelferdsproblemer.

- Lakselusnivået på lokalitet Bukkholmen var over grensen i mer enn 10 uker både i 2014 og 2016, forteller avdelingssjef Arnt Inge Berget i Mattilsynet.

Mattilsynet mener Marine Harvest AS gjennomførte tiltak for sent og med manglende effekt.

- Det førte til nye påslag av lus og stor risiko for spredning av luselarver til andre oppdrettsanlegg i området og til villfisk. Med redusert drift kan selskapene få på plass nødvendig tiltak for at driften kan skje innenfor regelverkets rammer, avslutter Berget.

Marine Harvest kan klage på vedtaket.

Mediehenvendelser:

Arnt Inge Berget, avdelingssjef, avdeling Salten. Tel: 41 50 32 09

Fakta:

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom