Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Varsel om rødt farenivå på Veslemannen

Del

NVE har hevet farenivået for fjellpartiet Veslemannen til rødt farenivå. Rauma kommune, Fylkesmann og politiet er varslet.

- Nedbøren de siste dagene har gitt økt bevegelse i den mest aktive delen av fjellpartiet Veslemannen. Bevegelsene var torsdag kveld kl. 22 over 42 mm/døgn, noe som tilsier rødt farenivå, sier Lars Harald Blikra, seksjonssjef i NVE.

Mandag 2. oktober ble det satt oransje farenivå, basert på at det var meldt mye nedbør tirsdag og onsdag.

Forsøk med vanning

Det har vært rødt farenivå for Veslemannen tre ganger tidligere (2014, 2015, 2016), og flere bolighus og gårder i faresonen for utløp er blitt evakuert. Dette er en stor belastning for beboerne i området.

- Etter at beboerne som kan bli berørt av et eventuelt skred er evakuert, vil vi tilføre vann til Veslemannen i håp om å få bedre effekt av nedbøren. Målet er å kunne utløse hele eller deler av Veslemannen, slik at belastningen på beboerne blir mindre i framtiden, sier Blikra.

Det er knyttet usikkerhet til om tilførsel av vann vil kunne bidra til å løse ut et skred fra Veslemannen. Forsøket er uansett verdifullt fordi NVE får mer kunnskap om fjellpartiet og responsen på vanntilførsel.

Pressebrief fredag kl 8

Det blir pressebrief i Rauma kultur (møterom Romstasjonen 3. etasje) fredag 6. oktober kl 8:00

Kontakt:

NVEs pressetelefon tlf: 489 97 667

Varsel om rødt farenivå: Georapport 5. oktober kl 22:00

Bilder og video fra Veslemannen kan hentes fra NVEs fotostrøm. Stillbilder kan hentes fra filmene.

Notat om NVEs forsøk på å utløse deler av Veslemannen med vanntilførsel

Bilde av seksjonssjef Lars Harald Blikra 

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom