Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Varmt vær i Nord-Norge gir økt skredfare, i sør svake lag i snødekket

Del

I Nord-Norge har varme høyt til fjells satt sitt preg på snødekket. Høye lufttemperaturer og solinnstråling smelter snøen og skaper mye vann i snødekket. Dette fører til økt skredaktivitet, både løssnøskred i overflata og flakskred som løsner nede i snøen.

«Mange naturlig utløste våte løssnøskred er observert og sola og varmen vil gi mange slike skred de neste dagene», sier snøskredvarsler Birgit Rustad. Skredfaren vil ligge mellom nivå 2-moderat og 3-betydelig. Hun oppfordrer alle til å følge med på varsom.no for daglig oppdaterte snøskredvarsler.

I tillegg til løssnøskred ventes det nå flakskred. Tidligere i vinter ble det dannet svake lag nede i snødekket. Dette var ikke et problem så lenge det har ligget hard og bærende snø over. Varmen og sola gjør nå snødekket vått og mykt mange steder. Smeltevannet trenger ned og svekker de svake lagene. Dette kan gi flakskred. Det er vanskelig å anslå når dette slår til, men et tydelig tegn er ferske flakskred med tydelig bruddkant.

I Sør-Norge er skredproblematikken i stor grad relatert til tilstedeværelsen av et svakt lag under flak av fokksnø. Dette har resultert i en rekke fjernutløsninger, naturlig utløste skred og skiløperutløste skred.

«Snøskredsituasjonen i hele landet vårt er nå kompleks», advarer Rustad. «Vi anbefaler å vente med turer i bratt terreng, om du ikke har kontroll på snø- og skredforholdene der du er."

Ønsker du å lære mer om hva som skjer når snødekket varmes opp, kan du lese mer på snøskredskolen om oppvarming

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom