Norsk Fjernvarme

Varmelager i fjernvarme kutter utslipp og kostnader

Del

Energilagring er mer enn dyre, elektriske batterier. Økt bruk av store varmelagre i fjernvarmesystemer er både lønnsomt og kutter behovet for fossile vinterkilder, viser forskningsprosjektet Flexelterm.

Store akkumulatortanker i fjernvarmesystemer kutter både utslipp og kostnader, viser forskningsprosjektet Flexelterm. Her fra Akershus EnergiPark på Kjeller utenfor Lillestrøm. (Foto: Norsk Fjernvarme)
Store akkumulatortanker i fjernvarmesystemer kutter både utslipp og kostnader, viser forskningsprosjektet Flexelterm. Her fra Akershus EnergiPark på Kjeller utenfor Lillestrøm. (Foto: Norsk Fjernvarme)

– Vår forskning viser at investering i lager er noe av det mest lønnsomme et fjernvarmeselskap kan gjøre for å få ned bruk av spisslast vinterstid, sier førsteamanuensis Monica Havskjold ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Sammen med sin kollega, NMBU-professor Erik Trømborg, har Havskjold analysert bruk av storskala lagring av vannbåren varme i fjernvarmesystemer. Resultatene, som inngår i forskningsprosjektet Flexelterm, viser at døgnlagring av overskuddsvarme i store systemer gir betydelige gevinster, gjerne i samspill med kraftsystemet gjennom bruk av el-kjeler.

– Bruk av lager og el-kjel fjerner behovet for gass, reduserer bruken av elektrisitet og øker bruken av biomasse i alle scenariene vi har sett på, sier Havskjold. 

Tar effekttopper

Istedenfor å måtte ty til andre kilder for å ta unna for effekttopper, såkalt spisslast, viser analysene at det er bio-kjelene og lageret som vil ta seg av effekttoppene i de forskjellige scenariene. De viser også at investeringer i lager alene er mer lønnsomt enn å investere i el-kjel. Det er likevel gode grunner til å kombinere de to.

– Lager alene reduserer behovet for fossil spisslast, men gir ikke samme fleksibilitet mot kraftmarkedet som en el-kjel, som i første rekke brukes om sommeren og ellers når kraftprisene er lave, påpeker Havskjold.

Den fleksible bruken av elektrisitet i fjernvarmen vil imidlertid øke verdien på den kraften som selges i markedet når prisene er lave – og som gjerne kommer fra nye fornybare kilder som sol-, vind- eller småkraft.

Store termoser

Et varmelager i fjernvarme er å regne som en gedigen termos, hvor poenget er å holde på varmen i varmtvannet før det distribueres i fjernvarmens rørsystem. Det er det samme prinsippet som i en varmtvannsbereder, bare at fjernvarmens varmelagre er enormt mye større.

– En trykkløs akkumulatortank kan lagre varme fra én til tre dager. Vi fant at optimal størrelse på en slik tank i vårt eksempelanlegg var på 2.000 kubikkmeter, sier Havskjold.

Én slik tank tilsvarer dermed om lag 10.000 vanlige varmtvannsberedere.

– Norge bør satse på varmelager

Det finnes flere "kjempetermoser" i bruk i fjernvarmen i Norge i dag, men interesseorganisasjonen Norsk Fjernvarme mener det er plass til mange flere.

– Når vi ser den store verdien slike lagre har for både bedrifter og samfunnet, burde dette satses på i mye større grad, sier styreleder Frank Sagvik i Norsk Fjernvarme.

Sagvik, som er daglig leder i Akershus Energi Varme, har selv erfaring med hvordan et varmelager i fjernvarmen på Lillestrøm har vært avgjørende for å kunne gi byen solvarme store deler av året.

– Vi har bygget Norges desidert største solfangeranlegg og har en akkumulatortank som kan lagre en dagsproduksjon fra anlegget. Den lagrede solvarmen sendes så ut på fjernvarmenettet til husene i Lillestrøm når behovet er der om morgenen, slik at folk bokstavelig talt kan dusje i solvarme, forklarer Sagvik.

Lageret kan også ta imot overskuddsvarme fra bio-kjelen som er knyttet til samme anlegg.

– Lagret gjør rett og slett fjernvarmen både grønnere og mer effektiv. Det eneste vi angrer på er at vi ikke bygde tanken enda litt større, sier Sagvik.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Store akkumulatortanker i fjernvarmesystemer kutter både utslipp og kostnader, viser forskningsprosjektet Flexelterm. Her fra Akershus EnergiPark på Kjeller utenfor Lillestrøm. (Foto: Norsk Fjernvarme)
Store akkumulatortanker i fjernvarmesystemer kutter både utslipp og kostnader, viser forskningsprosjektet Flexelterm. Her fra Akershus EnergiPark på Kjeller utenfor Lillestrøm. (Foto: Norsk Fjernvarme)
Last ned bilde
– Vår forskning viser at investering i lager er noe av det mest lønnsomme et fjernvarmeselskap kan gjøre for å få ned bruk av spisslast vinterstid, sier førsteamanuensis Monica Havskjold ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). (Foto: Norsk Fjernvarme)
– Vår forskning viser at investering i lager er noe av det mest lønnsomme et fjernvarmeselskap kan gjøre for å få ned bruk av spisslast vinterstid, sier førsteamanuensis Monica Havskjold ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). (Foto: Norsk Fjernvarme)
Last ned bilde
– Når vi ser den store verdien varmelagre har for både fjernvarmebedrifter og samfunnet, burde dette satses på i mye større grad, sier styreleder Frank Sagvik i Norsk Fjernvarme.
– Når vi ser den store verdien varmelagre har for både fjernvarmebedrifter og samfunnet, burde dette satses på i mye større grad, sier styreleder Frank Sagvik i Norsk Fjernvarme.
Last ned bilde

Lenker

Om Norsk Fjernvarme

Norsk Fjernvarme
Norsk Fjernvarme
P.b. 7184 Majorstuen
0307 Oslo

http://www.fjernvarme.no/

Flexelterm er et fireårig forskningsprosjekt støttet av Forskningsrådet med deltagelse fra en lang rekke bedrifter i energibransjen og organisasjonene Energi Norge og Norsk Fjernvarme.

Prosjektet, som ferdigstilles i 2017, har gjennom flere rapporter analysert behovet for fleksibilitet i det framtidige kraftsystemet og særlig hvordan fleksibel bruk av kraft i varmesektoren kan bidra til et robust fornybart energisystem. Mer informasjon om prosjektet finnes på flexelterm.no

Følg saker fra Norsk Fjernvarme

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Fjernvarme på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Fjernvarme

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom