Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vårflom på Østlandet

Del

Den kraftige snøsmeltingen de siste dagene har gitt stor vannføring i elvene mange steder på Østlandet. Det er ventet regn i Sør-Norge på torsdag og fredag, noe som vil bidra til ytterlige vannføringsøkning. NVE har varslet flom på oransje nivå.

- Nå er vårflommen på Østlandet i gang, sier vakthavende hydrolog Per Alve Glad. Det er ventet at temperaturene skal holde seg høye i mange dager fremover. Det er også ventet nedbør på Østlandet fra torsdag til fredag, men mengden og plassering av nedbøren er usikker. Vannføringene er veldig følsomme for endringer i hvor nedbøren kommer og hvor mye som kommer, så dette følger vi tett sammen med Meteorologisk institutt. Vi er også i god dialog med regulantene i området, sier Glad.

Flomvarslene blir oppdatert på varsom.no to ganger om dagen, og flomfaren blir vurdert for tre dager fram i tid.

Situasjonen i de tre vassdragene som er mest utsatt, oppsummert av flomvakten:

Trysilelva:
Som følge av kraftig snøsmelting de siste dagene er det nå flom i Trysilelva på gult nivå. Vannføringen forventes å nå oransje nivå onsdag, men med utgangspunkt i dagens prognoser forventes det ikke at vannføringen vil nå 2014-nivå. 

Glomma: 
Ved Elverum er Glomma nå i flom på gult nivå grunnet kraftig snøsmelting de siste dagene og forventes å stige ytterligere inn mot helgen. Med dagens prognoser forventes flomtoppen å nås fredag/lørdag på oransje nivå. Sør for Elverum har vannføringen begynt å stige raskt, men er ikke enda på flomnivå. Ved Skarnes forventes Glomma å nå gult nivå onsdag med kulminasjon søndag/mandag. Prognosene for Glomma er utarbeidet sammen med Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB).

Drammenselva: 
Varmt vær har gitt kraftig snøsmelting i Drammensvassdraget de siste dagene, og det er vannføring på gult nivå flere steder. Torsdag/ fredag denne uken ventes også noe regn, og dette sammen med fortsatt varmt vær vil føre til fortsatt flomvannføringer på gult og oransje nivå. Vannstanden i de store lavlandsinnsjøene i Drammensvassdraget ventes å nå nivåer omkring eller noe over de en hadde i 2013 (se tabellen under). Prognosene for Drammensvassdraget er utarbeidet i samarbeid med Regulantsamarbeidet i Drammensvasdraget (RSD). Flomutviklingen er imidlertid svært følsom for både hvor varmt det blir og hvor mye regn som kommer både de neste dagene og i løpet av neste uke.

Se større bilde av tabellen her.

Kontakt: 

Flomvarslingen: Tlf. 404 36 000 og flomvarsling@nve.no

Jordskredvarslingen: Tlf. 400 28 777 og jordskredvarsling@nve.no

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom