Mattilsynet

Vannverkenes beredskap må bli bedre

Del

Mattilsynet har sjekket beredskapen ved over 500 norske vannverk. 75% av de undersøkte vannverkene har fått beskjed om å forbedre beredskapen, slik at de kan sikre innbyggerne trygt og godt vann i alle typer situasjoner.

De alle fleste i Norge har i dag trygt og godt drikkevann, men vannverkene bruker for lite ressurser på å løse de langsiktige og uforutsette utfordringene og planlegge for fremtiden, mener Mattilsynet.

- Vi kan risikere at våre barn og barnebarn ikke kan ta nok vann og trygt vann for gitt, slik de fleste kan i dag, sier direktør Ole Fjetland.

God teknisk kontroll

Etter at Mattilsynet har vært på tilsyn hos vannverk over hele landet er konklusjonen to-delt:

De fleste av de undersøkte vannverkene har god kontroll på tekniske forhold som driftskontrollsystemer og IKT, kontroll av fysisk adgang, strømforsyning og varslingsrutiner.

Samtidig har altså flertallet av de undersøkte vannverkene fått beskjed om å forbedre en eller flere deler ved beredskapen sin. Mange har ikke har gode nok rutiner for å øve på sine egne beredskapsplaner eller har ikke gjennomført og oppdatert risiko – og sårbarhetsanalyser.

Denne type beredskap er svært viktig for å sikre robuste vannforsyningssystemer som tåler ulike typer trusler og påkjenninger.

-En beredskapsplan kan være kjempegod på papiret, men er lite verdt hvis en aldri har prøvd den ut i praksis, sier Fjetland.

Vannverkseiernes ansvar

Det er vannverkenes ansvar å gjennomføre de forbedringene Mattilsynet har pålagt dem å gjøre. Mattilsynet skal følge opp at de faktisk gjør det:

-Vi er i gang med å stramme inn virkemiddelbruken for å bidra til å snu denne utviklingen. Men nøkkelen til å få det til ligger hos vannverkseierne selv, altså i stor grad kommunene. Vi tror det er lurt å sette i gang selv, og ikke vente på vedtak fra oss.

Om prosjektet

Mattilsynet har vært på tilsyn hos totalt 515 vannverk fordelt over hele landet. 80-90% av befolkningen i Norge mottar vann fra disse vannverkene.

På 416 vannverk (81%) fant Mattilsynet avvik fra regelverket. Av disse fikk

  • 385 vannverk (75%) varsel om vedtak om å rette opp avvikene
  • 31 vannverk (6%) påpekt den plikten de har til å følge regelverket

99 vannverk (19%) fikk ikke påvist noen brudd på regelverket.

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom