Mattilsynet

Vannverkene produserer trygt drikkevann

Del

De aller fleste vannverk i Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark har god kontroll med egne drikkevannbasseng. Det viser resultatene fra Mattilsynets tilsyn.

I løpet av de ni første månedene i 2017gjennomførte Mattilsynet tilsyn med drikkevannbasseng i 190 vannverk som hver hadde ett eller flere basseng. Dette omfatter de aller fleste vannverk som har drikkevannbasseng i Mattilsynets region Øst.

God kontroll, men enkelte mangler

Resultatene fra tilsynet viser at de fleste vannverkene har gode rutiner for kontroll med egne drikkevannbasseng og dermed et godt grunnlag for å levere helsemessig trygt drikkevann.

I 123 vannverk ble det ikke registrert brudd på regelverket. I 67 vannverk ble det registrert ett eller flere regelverksbrudd, hvor inspektørene varslet vedtak eller påpekte plikten de har til å følge regelverket.

I 90 prosent av disse 67 vannverkene var regelverksbruddene i all hovedsak knyttet til tre forhold. De fleste avvikene skyldes mangelfull kartlegging og håndtering av farer. Noen vannverk hadde mangler i forhold til å ha tilstrekkelig sikring av drikkevannsbasseng og mangler ved drikkevannsbassengets driftsforhold og tilstand.

Mattilsynet avdekket ikke forhold som satte drikkevannskvaliteten i fare.

Må gjennomføre kartlegging

 - Vannverkseierne som ikke har alt i orden må nå gjennomføre en farekartlegging som omfatter alle deler av vannforsyningssystemet, sier Olav Vatn, fagrådgiver drikkevann i Mattilsynet. 

I forbindelse med tilsynene brukte inspektørene mye tid på å veilede om regelverket og om eventuelle farer.

 - De fleste vannverkseiere drifter og vedlikeholder drikkevannsbassengene godt, de har kartlagt farer og de har etablert farereduserende tiltak. Selv om enkelte vannverk må forbedre kontrollen rundt drikkevannbassengene, er resultatene jevnt over gode og det er vi fornøyde med, sier Olav Vatn.

Drikkevannsbassengene er en viktig og nødvendig del av et vannforsyningssystem. De fungerer som utjevningsbasseng i forhold til varierende forbruk av vann, de gir stabilt trykk i nedenforliggende forsyningsområde, de sikrer opprettholdelse av vannforsyningen ved produksjonsstans i vannbehandlingsanlegg, og de kan dekke større vannbehov ved branntilfeller.

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom