NHO Service og Handel

Vannskader øker sterkt i Norge

Del

Vannskader er nå den største og raskest voksende oppgaven for skadesaneringsbransjen i Norge, viser ny rapport fra NHO Service og Handel. Økt kompetanse og nye verktøy er viktige svar på utfordringene.

Skadesanering er innsatsen som kreves for å ta vare på eller redde bygninger og eiendommer i hendelsesforløp som vann-, brann eller naturskade. NHO Service og Handel organiserer 13 bedrifter innen skadesanering med ca. 1.265 årsverk. De har en omsetning på 2,39 mrd. kr i 2016, som er en vekst på 5,5 prosent i forhold til året før.

Våre medlemmer utbedret 67.043 skader fordelt på 54.141 hovedprosjekter i 2016. Det har vært en økning i antall skader på 8 prosent fra 2015 og en økning i antall hovedprosjekter tilsvarende 13 prosent fra 2015 til 2016. «Vann» er det største og raskest voksende segmentet, og skadesanering av vannskader utgjorde over halvparten av medlemmenes samlede omsetning.

Bransjen ser at antallet vannskader øker hvert år, både innen privat sektor og til næringsliv og offentlig forvaltning. Antallet enkeltpersoner og husstander, som blir berørt, er økende. De samfunnsmessige følgene av dette er store.

Tallene er hentet fra bransjens årsrapport som ble klar sist uke. Se rapporten her.

Denne rapporten, med ny statistikk fra skadesaneringsbransjen, ble lagt frem på et bransjemøte 20. oktober som samlet 25 representanter for de største forsikringsselskapene og medlemsbedrifter i NHO Service og Handel.

Øker kompetansen

- Utviklingen krever at man må øke kompetansen innen alle sider ved sanering av fuktskader og ikke minst sammen med leverandører og kunder utvikle ny kompetanse og metodikk. Som følge av den sterke økningen i fuktskader ser bransjen et behov for å tilføre sine fag – og prosjektledere økt formalkompetanse, sier Lasse Tenden. Han har ansvar for bransjen i NHO Service og Handel. I samarbeid med Fagskolen i Oslo/Akershus har bransjen utarbeide et helt nytt studium i Fuktteknikk som skal føre frem til tittelen Fuktteknikker. Høsten 2016 startet det første kullet opp og vil bli uteksaminert våren 2018. Bransjen arbeider også med fagbrev for skadesanering, målet er at første kull skal kunne starte opp høsten 2019.

Ny bransjestandarder

På møtet 20.10.17 presentert NHO Service og Handel nye bransjestandarder for skadesanering. Dette er verktøy som hever kvaliteten på redningsarbeid. Standardene er nå overført til Excel og gjort svært brukervennlig. Dette vil i løpet av første halvdel av november bli gjort tilgjengelig til våre medlemsbedrifter og til medlemmer av Finans Norge. I tillegg skal NHO Service og Handel sammen med Finans Norge presentere standarden for takstmannsorganisasjonene.

For kommentarer: Lasse Tenden har mobil: 930 91 100

Nøkkelord

Kontakter

Baard Fiksdal Informasjonssjef NHO Service og Handel
+47 23 08 86 63/+47 930 88 777
baard.fiksdal@nhoservice.no

Lenker

Om NHO Service og Handel

NHO Service og Handel
NHO Service og Handel
Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27
0307 Oslo

+47 23 08 86 50http://www.nhosh.no

NHO Service og Handel består av 2.390 bedrifter med til sammen 6.003 virksomheter som har 85.000 årsverk.

Følg saker fra NHO Service og Handel

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Service og Handel på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Service og Handel

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom