Mattilsynet

Vaksineanbefalingene for rabies opprettholdes

Del

Mattilsynet og Veterinærinstituttet vurderer smittesituasjonen for norske dyr som uendret, etter at en kvinne i Norge døde av rabies. Mattilsynet og Veterinærinstituttet opprettholder gjeldende anbefalinger for vaksinering av hund og katt.

Fastlands-Norge er fri for klassisk rabies, men rabies påvises innimellom hos fjellrev og svalbardrein på Svalbard. Flaggermusrabies, som er en annen variant av rabies-viruset, er påvist én gang i Norge i 2015.

Rabies er en alvorlig virussykdom hos mennesker og dyr. Rabiesvirus smitter pattedyr med spytt fra rabiessmittede dyr, vanligvis med bitt. Hundebitt er den vanligste smittekilden for mennesker.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) finnes rabies i 150 land. Mellom 30 000 og 70 000 mennesker dør hvert år på grunn av rabies. 95 prosent av tilfellene er i Afrika og i Asia.

Det anbefales å unngå kontakt med hund, katt eller ville dyr i land hvor rabies forekommer. Dersom du blir bitt, klort eller har et sår som blir slikket på av et dyr i disse landene, bør du kontakte lege umiddelbart.

Mattilsynet anbefaler heller ikke å ta inn gatehunder eller andre dyr med usikker bakgrunn til Norge, da rabies kan ha lang inkubasjonstid.

Forebygging og behandling

Rabies kan forebygges hos dyr gjennom vaksinasjon forebyggende eller etter eksponering. Hunder som innføres til Norge fra de fleste andre land, skal være vaksinert.

Rabiesvaksinering er ikke del av det vanlige anbefalte vaksinasjonsregimet for norske hunder og katter.

Rabiesvaksinering anbefales fortsatt kun for dyr som kan utsettes for smitte ved for eksempel reise til utlandet eller til Svalbard. For informasjon om rabiesvaksinering i forbindelse med innførsel av hund se www.mattilsynet.no

Kontakter

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Mattilsynet trapper opp tilsyn med grinder i Nordfjella13.8.2019 14:55:27 CESTPressemelding

Etter at to lam satte seg fast i to av de nesten 700 grindene som er satt opp rundt saltsteiner for å hindre spredning av den dødelige dyresykdommen Skrantesjuke, trapper Mattilsynet nå opp tilsynene for å forhindre flere lignende hendelser. I tillegg starter vi straks opp arbeidet med å utbedre eventuelle feil ved grindanleggene. Vi ser alvorlig på saken, sier Anne Marie Jahr seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Flere beslag av det dødelige stoffet DNP under stor internasjonal aksjon21.6.2019 13:35:16 CESTPressemelding

I den internasjonalt ledede kontrollaksjonen OPSON VIII, ble totalt 16 000 tonn og 33 millioner liter med mat- og drikkevarer beslaglagt. Det ble beslaglagt produkter som ble utgitt for å være økologiske produkter, kaffebønner av lavere kvalitet ble forsøkt omsatt som bønner av høyere kvalitet, og flere kilo pulver og kapsler med det livsfarlige produktet DNP (2,4-dinitrofenol).

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom