Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vær oppmerksom på tynn is i lavlandet i vinterferieuke

Del

Ved inngangen til første vinterferieuke er vannene i fjellet nå stort sett farbare, men noen unntak finnes. Vær særlig oppmerksom på steder der vann strømmer under isen slik som innløp, utløp og i trange sund med gjennomstrømning. Tenk også på egen sikkerhet om du planlegger å krysse et vann. Kasteline, ispigger og tørre klær i sekken er enkle ting som kan være avgjørende for å overleve om du går gjennom isen.

Snøen legger en demper på skøytegleden på Østlandet nå, selv om det er kjærkomment for skigleden. I lavlandet har noen av de største og dypeste vannene, slik som deler av Mjøsa, Tyrifjorden, Randsfjorden, og de store innsjøene i Telemark fremdeles isfrie partier. Små vann er stort sett islagt, og de fleste har mer enn 10 cm is kan man lese i Isvarslet på Varsom.no. Litt i høyden og inn i landet er istykkelsen 20–40 cm. I høyere skogsområder ogfjellet er det meste farbart nå, med istykkelse 20–40 cm, men de største og dypeste har nylig islagt seg (f. eks. Bygdin og Strandavatnet i Hol), og kan fremdeles ha tynn is da snøfall har isolert for isvekst.

– Det kan være vanskelig å lese istykkelsen når snøen legger seg på isen. Er du i tvil så stopp og undersøk istykkelsen før du går ut på vannet, oppfordrer Kjetil Melvold, Isvarsler ved NVE.

På Sør- og Vestlandet og Trøndelag har mildvær de siste dagene gitt full isløsning i lavlandet nær kysten. Litt lengre inn i landet og i høyden beskyttes isen av snø, men økt vannføring som følge av mildvær og regn i nord fører til at isen svekkes der vann strømmer under isen, slik som ved innløp, utløp og trange sund. I fjellet er det meste farbar is, men de største og dypeste har nylig islagt seg, og kan fremdeles ha tynn is da snøfall har isolert for isvekst.

I Nordland, Troms, og til en viss grad kyststrøkene i Finnmark, har de siste dager mildvær og regn gitt økt vannføring i elver og bekker. Dette har ført til at isen er svekket der vannet strømmer under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund. Så her må man være ekstra på vakt. Ellers regnes isen som farbar i hele landsdelen nå, med unntak av de største og dypeste kystnære vannene i Nordland og det store Røssvatnet som nylig har islagt seg.

Vi venter temperaturer godt over frysepunktet i Sør-Norge (med unntak av fjellene), og en god del nedbør som regn fra Nord-Vestlandet og nordover til Nordland. Dette vil føre til økt vannføring, som vil svekke isen der vann strømmer under isen, slik som ved innløp, utløp og trange sund. Isen vil svekkes raskt der det er lite snø på isen, og vi vil få full isløsning og ufarbar is på kystnære vann fra Østlandet til Trøndelag. Lengre inn i landet, der det er mere snø, vil man kunne få plagsomt mye overvann. I dette områder må snøen smelte før issmeltingen tiltar, men husk at økt vannføring kan føre til at isen svekkes der vann strømmer under isen, også på snødekt is.

– På Sør- og Vestlandet må man opp i 400–500 moh. før mange små vann er farbare. Tenk på at regulerte vann i fjellet ofte har usikker is, sier Melvold.

I fjellet venter vi små endringer isforholdene i kommende uke, men mildvær kan føre til overvann.

Planlegg turen med Iskart og del informasjon med regObs

regObs er en app NVE og Statens vegvesen har utviklet for å samle inn og dele informasjon om snø og isforhold i Norge. I regObs kan alle lett ta et bilde og skrive inn informasjon om forholdene på vann nær seg.

– Om du sender observasjoner inn med regObs, bruker isvarslingen denne til å lage bedre varsler, og den kan brukes av andre som skal planlegge tur, sier Melvold.

Iskart finner du via Varsom.no eller du kan gå direkte til Iskart.no. Kartet viser alle isobservasjoner som er gjort i regObs samt gjeldende varsel. Det er også avmerket hvor det er spesielt farlige områder på innsjøer som følge av kraftproduksjon.

Videoen på den siden om enkel bruk av sikkerhetsutstyr

Kontakter

Kjetil Melvold 905 59 474 kjme@nve.no
Ånund Sigurd Kvambekk 996 09 036 aask@nve.no

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom