AAF

Vær oppmerksom på nye skatteregler for gaver til ansatte

Del

Over nyttår blir det innført flere endringer når det gjelder skattlegging av gaver til ansatte. Arbeidsgiver pålegges et større ansvar da gaver fra tredjepart skal samordnes med interne gaver.

Nytt av 2019 er at arbeidsgiver blir ansvarlig for å samordne interne gaver med gaver
fra tredjepart. Det blir ikke lengre anledning til å gi skattefri premiering av gode forslag til forbedring av organisasjon og arbeidsmetoder. Når det gjelder lang ansettelse er feiring ved 25 års ansettelse tatt ut av listen for jubileum der det kan gis skattefrie gaver opp til en beløpsgrense. Fra 2019 blir det anledning til å gi skattefrie gaver ved 20 års jubileum og deretter hver 10. år. Her ligger det en liten nøtt i forhold til hvordan arbeidsgivere skal forholde seg til ansatte som har vært ansatt i mer enn 20 år men mindre enn 25 år ved overgangen. Hvorvidt det blir innført overgangsordninger for ansatte som ikke har mottatt gave ved 20 års ansettelse, er ikke klart ennå. Det kommer retningslinjer for håndtering av slike saker over nyttår. Gaver av bagatellmessig verdi vil fortsatt ikke være skattepliktige. 

LANG ANSETTELSE:
Skattefritt beløp: 8.000 kr inklusiv gaver fra tredjepart. Gjelder ved følgende jubileum: 20 års, 30 års,40 års, 50 års, 60 års ansettelse. Merk at 25 års jubileum ikke kommer inn under skattefri ordning.  


BEDRIFTSJUBILEUM DELELIG MED 25:
Skattefritt beløp: 4.000 kr inklusiv gaver fra tredjepart.


GIFTEMÅL:
Skattefritt beløp: 4.000 kr inklusiv gaver fra tredjepart.


FYLLER 50, 60, 75 eller 80 år:
Skattefritt beløp: 4.000 kr inklusiv gaver fra tredjepart.


GÅR AV MED PENSJON:
Skattefritt beløp: 4.000 kr inklusiv gaver fra tredjepart.


SLUTTER ETTER MINST 10 ÅRS ANSETTELSE:
Skattefritt beløp: 4.000 kr inklusiv gaver fra tredjepart.


ANDRE GAVER
Skattefritt beløp: 1.000 kr

Nøkkelord

Bilder

Om AAF

AAF
AAF
Youngstorget 4
0181 Oslo

+47 481 85 004http://www.aaf.no/

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Medlemmene i AAF er foretak eller organisasjoner som har tilknytning til arbeiderbevegelsen, herunder LO og tilsluttede forbund, regionskontorer, avdelinger, fagforeninger, politiske partier, institusjoner og forretningsforetak.

AAF har som hovedoppgave å ivareta medlemmenes felles arbeidsgiverinteresser. Dette innebærer ansvar for forhandlinger, informasjons- og rådgivingsarbeid og å medvirke til utviklingen av en god ledelses- og personalpolitikk basert på arbeiderbevegelsens verdier.

AAF legger vekt på å skape gode møteplasser for kompetanse- og erfaringsutveksling med mål om å skape faglig fellesskap lederne imellom og mest mulig enhetlig tolkning og håndtering av lover og avtaleverk. 

Følg saker fra AAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra AAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra AAF

Vi må tenke nytt om etter- og videreutdanning19.11.2018 10:10:43 CETPressemelding

Flere mangler kompetanse for å mestre jobben sin. Den 14. november arrangerte AAF, HK i Norge og Kompetansefondet HK-AAF konferansen «Kart og Kompetanse. Hvordan navigere i et arbeidsliv i endring?». Temaene som ble belyst var utviklingstrekk i arbeidslivet, hvilke jobber som vil være mest attraktive, hvordan kartlegge og utvikle de ansattes behov for kompetanse, og hvilke kompetansetiltak som virker og hvorfor.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom