Kystverket

Utvider bølgevarsel for norskekysten

Del

Kystverket og BarentsWatch har nå lansert nye områder i Bølgevarsel for farleder. De nye områdene er Helgelandskysten fra Brønnøysund til Saltstraumen, hvor også de utsatte ferge- og hurtigbåtrutene til Myken og Træna er med. Havområdene utenfor Jæren i Rogaland har også kommet med i denne runden.

Bølgevarselet dekker nå det meste av norskekysten, og resten av Sørlandet og Ytre Oslofjord vil komme på plass i løpet av våren.

«NHO sjøfart ser det som en stor fordel at bølgevarsel for farleder nå også er utviklet for Træna og Helgelandskysten der det går mye passasjertransport både ferger og hurtigbåter, som er eneste tilknytning til land for mange øysamfunn».

Bølgevarslene finnes på https://www.barentswatch.no/bolgevarsel/. Her kan her zoomes inn på de områdene man er ute etter. I tillegg kan farleder velges direkte ut fra lenker i tjenesten.

I kartet vises piler som angir retning og styrke på bølgevarslene. Det er isolinjer som angir bølgehøyde på samme måte som høydekoter i et kart.

Farleder er markert med blå streker og ved å klikke på disse får man en bølgehøydeprofil for hele farleden.  Ved å bevege skjermmarkør over denne kurven finner man igjen tilsvarende sted i kartet.

Under kartet er det en tidsvelger der man kan velge inntil 42 timer fram i tid.

Det er UNI Research Polytec som står for utarbeidelse av bølgemodellene.

Utvidet bølgevarsel
Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Eivind Rinde
Prosjektleder BarentsWatch
Tlf: 90696094
eivind.rinde@barentswatch.no

John Morten Klingsheim
Senioringeniør
Senter for los og trafikksentraltjenester i Kystverket
Tlf: 52 73 32 30 / 911 32 002
john.morten.klingsheim@kystverket.no

Bilder

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom