Unio

Utvalg foreslår varslerombud

Del

- Unio er svært fornøyd med at det er et samlet utvalg som anbefaler opprettelsen av et nasjonalt varslingsombud, sier Unio-leder Ragnhild Lied etter at et regjeringsoppnevnt utvalg i dag la fram sin rapport.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mottok Varslingsutvalgets sine konklusjoner og forslag for å styrke varslervernet i norsk arbeidsliv (NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern) i formiddag.

Unios advokat og fagsjef Henrik Dahle representerte Unio i utvalget, som foreslår en rekke tiltak for å styrke varslervernet i norsk arbeidsliv, blant annet et varslerombud.

 - Dette er en løsning som vi i Unio har hatt tro på i lang tid og som vil føre til et bedre vern for varslere. Varsleren vil ha et sted å gå, flere kritikkverdige forhold vi bli avdekket. Forslagene vil bidra til færre gjengjeldelser og terskelen for å få erstatning vil bli lavere. Forslagene fra utvalget er fremtidsrettet og vil samlet sett føre til et bedre varslervern i arbeids- og samfunnsliv, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 350 000 medlemmer. Unio er partipolitisk uavhengig, og er en aktiv aktør i arbeidslivspolitikken med et bredt samfunnsengasjement. Vi er opptatt av at offentlige tjenester har god kvalitet. For å oppnå dette er mer penger til tjenestene, økt bruk av kvalifisert personell og bedre lønnsuttelling for utdanning og kompetanse avgjørende. Unio er en pådriver for at en størst mulig del av befolkningen er sysselsatt og at arbeidslivet legger til rette for inkludering og likestilling.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom