Fagforbundet

Uttalelse fra landsstyret i Fagforbundet: Ja til hele stillinger

Del

Fagforbundets landsstyre støtter forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV om å endre arbeidsmiljøloven for å sikre flere hele stillinger. Forslaget betyr at arbeidsgiver må vise at rett til økt stilling medfører vesentlig ulempe, og ikke arbeidstaker som må dokumentere det motsatte.

Foto: Karin Svendsen / Fagbladet
Foto: Karin Svendsen / Fagbladet

Det rødgrønne forslaget vil fjerne et av de viktigste hindrene for heltid. I dag skal det temmelig mye til for at vilkårene for fortrinnsrett til større stilling er oppfylt. Dermed bidrar reglene til å opprettholde mange deltidsstillinger.

Arbeidet med å redusere omfanget av deltidsarbeid har pågått i flere tiår. Det har vært iverksatt tiltak mot dette, uten at det har fått slutt på at virksomheter i privat og offentlig sektor er organisert som deltidsarbeidsplasser. Da Solberg-regjeringa kom til makta i 2013, ble det stopp i støtten til prosjekter for å redusere deltidsarbeid. Fagforbundets inntrykk er at innsatsen for heltid og økt likestilling har blitt nedprioritert.

I de typiske deltidsyrkene er det en vesentlig andel av de ansatte som ønsker heltid. Når de ikke får det, henger det sammen med at flere virksomheter er organisert på en måte som forutsetter utbredt bruk av deltidsstillinger.

Til tross for dette har det vært framgang i arbeidet med å redusere bruken av deltid i norske kommuner. Dette skyldes arbeidet med avtalene om å skape en heltidskultur som Fagforbundet og andre forbund har inngått med arbeidsgiverorganisasjonene. Fagforbundets landsstyre krever at regjeringen bidrar mer i arbeidet for hele og faste stillinger.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Karin Svendsen / Fagbladet
Foto: Karin Svendsen / Fagbladet
Last ned bilde

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med omlag 365 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom