Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Utsikter for vårflom 2016

Del

Værforholdene under snøsmeltingen er helt avgjørende for hvordan årets vårflom utvikler seg. Med utgangspunkt i snømengdene er det ingen landsdeler som har spesielt stor sannsynlighet for større vårflom enn normalt.

Situasjonsrapport fra NVEs flomvarslingstjeneste den 20. april 2016.

- Årets snømengder sammenlignet med normalt kan si noe om sannsynligheten for stor vårflom. Men værforholdene under snøsmeltingen er helt avgjørende for hvordan vårflommen faktisk utvikler seg, sier NVEs flomvarsler Inger Karin Engen

I deler av Finnmark og i indre Troms er det mer snø enn normalt, her er sannsynligheten for stor vårflom noe større enn normalt. Det er forøvrig litt mer snø enn normalt i sørlige deler av Langfjella og i fjellet på Vestlandet. På Østlandet og mesteparten av Trøndelag er det mindre snø enn normalt. I lavlandet i Sør-Norge og Trøndelag er det mer eller mindre bart.

- Vi har sett flere eksempler de siste årene på at mye nedbør under snøsmeltingen, kan føre til skadeflom i vassdrag selv om det er lite snø. På den annen side har vi også sett eksempler på at store snømengder ikke har medført større vårflom enn normalt hvis det har kommet lite nedbør og moderat varme i smelteperioden, sier Engen

På kort sikt (ca. en uke framover) ventes det kjølig vær og lite snøsmelting i store deler av landet. Fjellområdene ventes derimot å få påfyll av snø.

Vi viser til oppdatert snørapport på www.varsom.no/Snorapporter for mer informasjon om snømengder, og http://varsom.no for mer informasjon om flom, jord-, sørpe- og flomskredfare, samt snøskredfare og isforhold.

Kontakt

Flomvarslingen er tilgjengelig på telefon: 90 99 22 31 / 22 95 93 60

NVEs pressetelefon: 48 99 76 67

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Snøskredfaren vil være krevende å vurdere i påsken23.3.2018 13:09Pressemelding

Vi har krevende snøskredforhold i hele landet. Det har gått mange skred den siste uken, både på Østlandet, Vestlandet og de største i Nord-Norge. Skredene har vært skiløperutløste, fjernutløste og naturlig utløste. Selv om været kan bli stabilt utover påsken, finnes det vedvarende svake lag nede i snødekket som gjør at det vil være svært utfordrende og ferdes trygt i lang tid fremover. Tegnene på skredfare blir ikke nødvendigvis så tydelige som nå fremover i påsken. Snøskredvarslingens anbefaling er derfor å unngå all skredterreng denne påsken, spesielt terreng brattere enn 30 grader.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom