Mattilsynet

Utførte flere tilsyn, fant færre brudd på dyrevelferdsloven

Del

Mattilsynets rapport for tilsyn med dyrevelferden for 1. tertial 2019 viser at tilsynet fortsatt mottar mange bekymringsmeldinger. Den viser også at ble oppdaget færre dyrehold med alvorlig vanskjøtsel i årets første fire måneder enn i samme periode i fjor.

Mattilsynet på inspeksjon i storfebesetning. Foto: Mattilsynet
Mattilsynet på inspeksjon i storfebesetning. Foto: Mattilsynet

Antallet bekymringsmeldinger er fortsatt høyt

Mattilsynet fikk 3708 bekymringsmeldinger i løpet av årets fire første måneder. Det er en svak nedgang fra samme periode i 2018, da antallet meldinger var 3739. Etter flere år med en betydelig økning, kan det se ut som antallet meldinger flater ut.

Det er fortsatt flest bekymringsmeldinger om kjæledyr, men det var også mange meldinger om hester og produksjonsdyr.

Flere tilsyn gjennomført, fant færre regelbrudd

Mattilsynet gjennomførte tilsyn med dyrevelferden i 3074 dyrehold. Det er 106 flere enn i samme periode året før. Det ble oppdaget større og mindre brudd på regelverket i 38 prosent av disse dyreholdene, mot 47 prosent i fjor. Andelen av dyrehold med brudd på regelverket blir påvirket av hvilke dyrehold som blir valgt ut for tilsyn. Tallene sier derfor ikke noe om forholdene i alle dyrehold, eller om det er en reell nedgang i antallet brudd på regelverket.

-Mattilsynet prioriterer å føre tilsyn i de dyreholdene der vi mener det er størst risiko for brudd på regelverket for dyrevelferd, sier Torunn Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Få tilfeller av alvorlige brudd på regelverket

Mattilsynet bruker betegnelsen alvorlig vanskjøtsel hvis ett eller flere dyr i dyreholdet er døde eller må avlives på grunn av manglende fôring, tilsyn og stell. Det ble registrert alvorlig vanskjøtsel i 19 dyrehold, som er 0,6 prosent av de dyreholdene Mattilsynet var på tilsyn i. Selv om ett tilfelle av alvorlig vanskjøtsel er ett for mye, gjelder det en lav andel av dyreholdene.

 I totalt 23 dyrehold ble det gitt forbud mot aktiviteter med dyr, mens dyreholderen ble anmeldt til politiet i 17 dyrehold. Disse reaksjonsformene blir brukt når dyrene er alvorlig vanskjøttet, og når forholdene for dyrene er for dårlig over tid, selv etter gjentatte tilsyn og pålegg fra Mattilsynet.

Gjennomfører uvarslede tilsyn i tråd med EU-krav

Andelen uvarslede tilsyn varierer mye fra dyreart til dyreart. Andelen var høyest for kjæledyr med 84,1% og lavest for fjørfe med 21 %. For pelsdyr var antallet tilsyn for lavt til å si noe om denne andelen. Tilsynet med pelsdyr blir utført først og fremst i andre halvår når det er valper og mange dyr på farmene.- EUs kontrollforordning pålegger oss å gjennomføre tilsynet med dyrevelferden uten å varsle dyreeieren på forhånd, så langt det er mulig. Men i mange tilfeller må eieren være til stede for at vi skal kunne gjennomføre tilsynet, sier Knævelsrud.

 Viktig å melde fra hvis du kjenner til at dyr lider

- Mattilsynet er avhengig av at publikum melder fra om dyr som lider. Bruk varslingsknappen på mattilsynet.no. Det er viktig å legge inn god informasjon om hvor dyrene er, og hva som er galt i dyreholdet. Det gjør det enklere for Mattilsynet å vurdere alvoret i melding og finne dyrene, sier Torunn Knævelsrud.
 

Siden 2015 har Mattilsynet utgitt tertialrapporter og årsrapporter om våre funn fra tilsyn med dyrevelferden i ulike typer dyrehold. Alle rapporter om dyrevelferd er publisert samlet på Mattilsynets nettside.

Nøkkelord

Bilder

Mattilsynet på inspeksjon i storfebesetning. Foto: Mattilsynet
Mattilsynet på inspeksjon i storfebesetning. Foto: Mattilsynet
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Mattilsynet trapper opp tilsyn med grinder i Nordfjella13.8.2019 14:55:27 CESTPressemelding

Etter at to lam satte seg fast i to av de nesten 700 grindene som er satt opp rundt saltsteiner for å hindre spredning av den dødelige dyresykdommen Skrantesjuke, trapper Mattilsynet nå opp tilsynene for å forhindre flere lignende hendelser. I tillegg starter vi straks opp arbeidet med å utbedre eventuelle feil ved grindanleggene. Vi ser alvorlig på saken, sier Anne Marie Jahr seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Flere beslag av det dødelige stoffet DNP under stor internasjonal aksjon21.6.2019 13:35:16 CESTPressemelding

I den internasjonalt ledede kontrollaksjonen OPSON VIII, ble totalt 16 000 tonn og 33 millioner liter med mat- og drikkevarer beslaglagt. Det ble beslaglagt produkter som ble utgitt for å være økologiske produkter, kaffebønner av lavere kvalitet ble forsøkt omsatt som bønner av høyere kvalitet, og flere kilo pulver og kapsler med det livsfarlige produktet DNP (2,4-dinitrofenol).

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom