Stiftelsen Sophies Minde

Utdanningsstipend for bevegelseshemmede

Del

Kompetanse er nøkkelen til arbeidslivet. For personer med nedsatt funksjonsevne betyr utdanning betydelig mer for arbeidsdeltakelse enn for den øvrige del av befolkningen.

Stiftelsen Sophies Minde ønsker å stimulere til at bevegelseshemmede personer tar høyere utdanning, og har siden 2008 lyst ut stipendmidler til bevegelseshemmede som tar utdanning på bachelor- og masternivå. Så langt er det bevilget 3,7 millioner kroner i stipend.

For studieåret 2017/18 er avsatt kr 500 000 til formålet. Søknadsfrist er 15. september d.å. og søkerne kan motta stipend inntil kr.36 000.

Stipendmottakerne melder tilbake at støtten er av vesentlig betydning for gjennomføring av studiet. Den bidrar til å dekke merutgifter til bolig, assistanse, transport, teknisk utstyr, tilrettelagt materiell samt ekstrautgifter i forbindelse med sosiale aktiviteter eller studiereiser. De færreste studenter med bevegelseshemning har overskudd til ekstrajobb ved siden av studiet.

Stiftelsen kan formidle kontakt med studenter som har fått stipendiet.

Mer om Stiftelsen Sophies Minde finnes på www.ssm.no

Kontakter

Om Stiftelsen Sophies Minde

Stiftelsen Sophies Minde
Stiftelsen Sophies Minde
Trondheimsveien 235, bygg 79
0514 Oslo

909 32 922https://www.ssm.no/

Stiftelsens formål er fastsatt i § 2 i stiftelsen vedtekter og lyder:

”Stiftelsens formål er å virke for at de som på grunn av medfødte eller ervervede feil eller sykdommer har vesentlige funksjonsforstyrrelser i bevegelses- og støtteorganene, kan få slik medisinsk behandling, opplæring, tekniske hjelpemidler eller annen form for hjelp som kan sette dem i stand til så vidt mulig å bli fysisk og økonomisk selvhjulpne eller som kan bedre deres generelle funksjonsevne og trivsel.

Stiftelsen kan gi støtte til andre som driver tiltak med formål som nevnt i første ledd.”