Kystverket

Utbyggingsleder gir ny status for prosjekt innseiling Oslo

Del

Utbyggingsleder Frøydis Rørtveit Stensvik gir her status på prosjekt Innseiling Oslo.

Utbyggingsleder Frøydis Rørtveit Stensvik gir her status på prosjekt Innseiling Oslo.
Utbyggingsleder Frøydis Rørtveit Stensvik gir her status på prosjekt Innseiling Oslo.

Prosjektet Innseiling Oslo er nå ferdig med utdypningen på grunne 18 (Dynaløpet). Det blir en pause i anleggsarbeidet fram til 1. mai.

Tre grunner gjenstår; grunne 16 (Tangenflua), grunne 17 (Rambergskaaflue) og grunne 23 (Søndre Steilesanden), som alle ligger i Nesodden kommune.

Nesodden kommune har gitt igangsettingstillatelse for utdypingen av grunne 16. Kystverket har inne søknad om slik tillatelse også for grunne 17 og 23.

Utarbeider risikoanalyse

I tråd med Fylkesmannen i Oslo og Akershus sine betingelser skal det utarbeides en risikoanalyse for grunnene som skal godkjennes av Fylkesmannen før tiltakene starter.
En midlertidig merking av Spro havn er under planlegging.

Etter at utdypingen er ferdig vil prosjektet med nyoppmerking av nautiske installasjoner av farleden starte.

Her kan du se hvordan saksgangen er i et utbyggingsprosjekt.

Anbudskonkurranse: 17 betongfundamenter

Det vil i forbindelse med etablering av nye lykter og merker, være behov for 17 store betongfundamenter. Disse er lyst ut som offentlig anbudskonkurranse.

Fundamentene skal produseres på land, og bli løftet ut til sin posisjon med kranbåt. Selve merkearbeidet består av om lag 150 arbeidsoperasjoner og skal utføres av Kystverket Rederi. Dette arbeidet er krevende og vil foregå over tid. Det vil være ferdigstilt i 2017.

Her kan du følge prosjektet på Facebook.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Utbyggingsleder Frøydis Rørtveit Stensvik gir her status på prosjekt Innseiling Oslo.
Utbyggingsleder Frøydis Rørtveit Stensvik gir her status på prosjekt Innseiling Oslo.
Last ned bilde
Prosjektet Innseiling Oslo er nå ferdig med utdypningen på grunne 18 (Dynaløpet). Det blir en pause i anleggsarbeidet fram til 1. mai.
Prosjektet Innseiling Oslo er nå ferdig med utdypningen på grunne 18 (Dynaløpet). Det blir en pause i anleggsarbeidet fram til 1. mai.
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom