Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ut i butikkene for å stoppe produkter som sløser med energi

Del

Krav om økodesign og energimerking har ført til at elektriske produkter er blitt mer energieffektive. Nå vil NVE intensivere jakten på energisløsende produkter.

- Den mest miljø- og klimavennlige energien er den vi ikke bruker. Vi ser at kravene om økodesign og energimerking har gjort at produsentene har skjerpet seg, men fortsatt omsettes det produkter som ikke tilfredsstiller kravene. NVE ønsker derfor å knytte til seg kontrollører som blant annet skal sjekke hva som tilbys i butikkhyllene, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE.

Energieffektive produkter er bra både for miljø og klima, den enkeltes privatøkonomi og bedriftenes konkurranseevne. Økodesign- og energimerking av produkter har en sentral plass i EUs klima- og energipolitikk, og kravenes innføres også i Norge. Bare innen sentraloppvarming er målet på europeisk nivå å spare over 500 TWh energi hvert år fra 2020. For lysutstyr er målet å spare vel 100 TWh/år, eller nesten like mye som hele den norske kraftproduksjonen.

- Det er uheldig hvis de som ikke følger kravene til energieffektivitet vinner konkurransen mot mer seriøse produsenter og leverandører. Vi har tidligere tatt stikkprøver av produktenes dokumentasjon og salgmateriell, og blant annet oppdaget lyspærer som ikke tilfredsstiller kravene. Når vi nå i tillegg går i gang med butikkontroller, vil vi vi kunne avdekke om forhandlerne oppfyller sin plikt til å informere sluttbrukerne om produktenes strømforbruk. Dette gjelder både tradisjonelle butikker og nettbutikker, understreker Skrivarhaug.

NVE er opptatt av at Norge ikke skal bli en dumpingplass for produkter som ikke følger økodesign- og energimerkekravene, og arbeider derfor for at kravene skal gjøres raskt gjeldende i Norge selv om de først må gjennom EØS-godkjenning.

- Rask innføring av nytt regelverk og godt tilsyn sikrer at forbrukerne kan være trygge på at produktene de finner i butikkhyllene tilfredsstiller kravene til energieffektivitet, avslutter avdelingsdirektøren.


Anbudskonkurranse

For å ha kapasitet til å gjennomføre effektive og virksomme tilsyn, har NVE lyst ut en anbudskonkurranse om å bistå NVE i tilsynsarbeidet: «Bistand til kontrolloppgaver i forbindelse med tilsyn med økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter .»  Arbeidet vil bestå i innhenting og kontroll av produktenes dokumentasjon og salgsmateriell, og kontroll av energimerking av produkter som frembys for salg i butikker og nettbutikker. Tilbudsfristen er 12. mai.


Teknologiutvikling

Økodesignkravene har ført til at teknologiutviklingen i retning av mer energieffektive produkter har skutt fart på en rekke områder. Nye krav har blant annet ført til et stort utvalg av LED-pærer, og bidratt til at oppsugingsevne, og ikke effekt, når står i fokus når du skal kjøpe ny støvsuger. På hvitevareområdet har energimerking ført til at produsentene har skjerpet seg så mye at skalaen er «sprengt», og de minst energieffektive produktene er blitt presset ut av markedet.

Også mer profesjonelt utstyr må tilfredsstille økodesign, alt fra ventilasjonsaggregater til pumper og motorer. Transformatorer som brukes i kraftnettet er et annet eksempel på en produktgruppe der produktutviklingen har skutt fart etter at det ble innført økodesignkrav.  

Bilde av Anne Vera Skrivarhaug.

Kontaktpersoner:

Seniorrådgiver Knut Knutsen, tlf 22959233

Seniorrådgiver Kirsti Hind Fagerlund, tlf 22959309

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom