Unio

Unio: Regjeringens politikk svikter

Del

- Regjeringens politikk svikter. Arbeidsledigheten kan bite seg fast på et relativt høyt nivå på over 100 000 helt ledige i flere år til tross for at vi går inn i en høykonjunktur, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug. Dette går fram av Unios innspill til statsbudsjettet.

Ledighetsbunner siste 50 år
Ledighetsbunner siste 50 år

Han mener at ambisjonene i sysselsettingspolitikken ikke har vært store nok fra regjeringens side.
- Innretningen av finanspolitikken har sviktet. Det skulle vært satset enda mer på nyskaping og kompetanse, skattelettelsene har gitt liten sysselsettingseffekt, sier Orskaug.

Sjeføkonomen mener at oljemilliardene som er gitt i skattelette kunne vært brukt langt mer effektivt med tanke på å skape nye jobber og forberede oss på de viktige omstillingene som arbeids- og næringsliv står overfor.

- Det er viktig at vi ikke gjentar disse feilene i årene som kommer. Enhver som regjerer i en høykonjunktur, vil bli målt på om de klarer å presse arbeidsledigheten ned under den forrige ledighetsbunnen. Solberg-regjeringen vil kanskje ikke klare dette, sier Orskaug.
- Det vil i tilfelle være et stort nederlag etter å ha delt ut 26 oljemilliarder i skattelette de siste årene.

I Unios budsjettinnspill tas det til orde for å bruke utgiftssiden i budsjettet for å styrke sysselsettingen. Innsatsen for kompetanse, forebygging, forskning, omstilling og trygghet må styrkes. Videre mener Unio at mindre handlingsrom i finanspolitikken krever redusert vekst på områder som samferdsel som har vokst kraftig de siste årene.
- Har vi mindre penger, kan vi ikke bruke like mye på vei som i årene vi har bak oss. Nå må vi prioritere kompetanse, utdanning og velferd, det er det eneste fornuftige om vi skal klare omstillingene, sier Orskaug.

Fakta: Figuren viser hvordan arbeidsledigheten de siste 50 år stadig ligger på et høyere nivå selv når det er gode tider. Unntaket er 2007 da ledigheten målt ved Arbeidskrafts-undersøkelsen (AKU) ble presset ned i 2,5 pst av arbeidsstyrken. SSB siste prognose gir en ledighet på 3,7 pst i 2020 og 2021.

Nøkkelord

Kontakter

Sjeføkonom Erik Orskaug, Unio.
909 20 775

Bilder

Ledighetsbunner siste 50 år
Ledighetsbunner siste 50 år
Last ned bilde
Erik Orskaug, sjeføkonom Unio
Erik Orskaug, sjeføkonom Unio
Last ned bilde

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er partipolitisk uavhengig og er med våre 368 000 medlemmer Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

Unio vil være hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser. Vi arbeider for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom