Unio

Unio markerer Equal Pay Day

Del

Onsdag 21. oktober markerer Unio, med 330.000 medlemmer, den internasjonale Equal Pay Day. - Vi ønsker å rette søkelyset på verdsettingsdiskrimineringen som fortsatt er en stor utfordring i norsk arbeidsliv. Likelønn handler om at de kvinnedominerte yrkene, og da primært velferdsyrkene i offentlig sektor, betales lavere enn de mannsdominerte yrkene i privat sektor, sier Unio-leder Anders Folkestad i en kommentar.

Verden over arrangeres Equal Pay Day for å markere den globale uretten som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn. Selv paven har reagert på mangel på likelønn.
- Unio har valgt å markere Equal Pay Day den 21. oktober som et symbol på at våre medlemmer fra denne datoen og ut året jobber «gratis». Da har de nådd full årslønn som er 80 prosent av lønna for mannsdominerte grupper i privat sektor med tilsvarende utdanning. Lønnsgapet er altså 20 prosent, sier Folkestad.

Ingen regjering, verken blå, rød eller rødgrønn, har klart å gjøre noe for å minske lønnsgapet.
- Venstres Sveinung Rotevatn var nylig ute og blåste liv i likelønnspotten. Vi håper dette er noe mer enn kun et blaff, sier Folkestad, som peker på at skattelistene som ble lagt fram i forrige uke bør være en vekker. Disse viste at kvinners skattbare inntekt i 2014 var 66,8 prosent av menns inntekt.
- Om vi ser på lønnsstatistikken, har det vært en forskjell mellom kvinne- og mannslønn på om lag 15 prosent i lang tid. Når det gjelder kapitalinntekter, vet vi at de er mye skjevere fordelt. Det er mennene som eier mest, og dette slår også ut i denne inntektsstatistikken som er presentert gjennom skattelistene. Penger er makt, så det vil ligge mye likestilling i en jevnere fordeling av både inntekt og kapital, mener Folkestad.

Han reagerer på at enkelte har kommentert lønnsforskjellene med at kvinner velger feil yrke eller ikke tar lederstillinger.
- Norge vil framover ha stort behov for yrkesutøvere med lang utdanning – ikke minst i offentlig sektor. Det å fortelle ungdommen at de velger feil dersom de utdanner seg til viktige yrker i offentlig sektor, kan få alvorlige konsekvenser. Det er ikke valgene det er noe feil med. Det er lønnsstrukturen og samfunnets vilje til å lønne disse på en måte som minker likelønnsgapet, mener Folkestad.

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 350 000 medlemmer. Unio er partipolitisk uavhengig, og er en aktiv aktør i arbeidslivspolitikken med et bredt samfunnsengasjement. Vi er opptatt av at offentlige tjenester har god kvalitet. For å oppnå dette er mer penger til tjenestene, økt bruk av kvalifisert personell og bedre lønnsuttelling for utdanning og kompetanse avgjørende. Unio er en pådriver for at en størst mulig del av befolkningen er sysselsatt og at arbeidslivet legger til rette for inkludering og likestilling.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom