Helse Sør-Øst RHF

Ungdomsrådene i Helse Sør-Øst samlet

Del

For første gang har representanter for ungdomsrådene i helseforetakene i Helse Sør-Øst vært samlet til informasjon og debatt. Ungdomsrådene er en forholdsvis ny enhet i helseforetakene. Alle de ni helseforetakene i Helse Sør-Øst som foretar pasientbehandling, har ungdomsråd.

Teamet for den første regionsamlingen var arbeidet med Helse Sør-Østs utviklingsplan 2035. - Vi synes det er fint at planene for hvordan vi skal organisere og drive fremtidens sykehus og pasientbehandling er tema for den første regionsamlingen, sa administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF da hun ønsket ungdommene velkommen. – Dere er viktige premissgivere for fremtidens sykehus.

Nina Roland, som er nestleder i det regionale brukerutvalget, sa at brukerutvalget har store forventninger til arbeidet i ungdomsrådene i helseforetakene. – Det regionale brukerutvalget vil lytte til innspill fra dere – og ser frem til et nært samarbeid.

Legge til rette for barn og unge
De 16 representantene for ungdomsrådene hadde mange synspunkter til de foreløpige planene i utviklingsplanen, blant annet om fremtidig støtte fra digitalisering, muligheter for at pasientene kan ta mer ansvar selv (brukerstyrte poliklinikker), sykehusene kan ta mer ansvar for pasienter som behandles hjemme («trygghet hjemme») og legge til rette for barn/unge (eks. ettermiddagspoliklinikker/telefon- video-mail konsultasjoner så de slipper fravær fra skolen). Det ble spurt om hvorfor sykehusene må være så sterile («Velkommen i fengsel») og hvorfor det er bedre universell utforming på Oslo S enn i sykehusene. De spesialiserte voksenavdelingene har også noe å lære av måten barneavdelingene ser hele mennesket på

Utviklingsplanen skal behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF i juni. Deretter vil den bli sendt på en bred høringsrunde, blant annet til de lokale ungdomsrådene. Planen skal sluttbehandles i styret i desember.

Nøkkelord

Kontakter

Medievakten , telefon 971 47 065 (ikke send sms), e-post: medievakt@helse-sorost.no

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

02411https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av fire helseregioner i Norge og er den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehus i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Følg saker fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Sør-Øst RHF

Et stort og omfattende overføringsprosjekt20.4.2018 09:38Pressemelding

- Virksomhetsoverdragelsen skal være trygg og sikker, og befolkningen vil ikke oppleve store endringer, sa Geir Bøhler, direktør for kvalitet, fag og pasientsikkerhet i Helse Sør-Øst RHF, da han orienterte fellesmøtet for kommunestyrene i Kongsvingerregionen om planleggingen for overføringen av Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus HF. Bøhler leder delprosjekt pasientbehandling i arbeidet med overføring av Kongsvinger sykehus.

Innbrudd i datasystemene til Sykehuspartner i Helse Sør-Øst15.1.2018 06:56Pressemelding

Mandag 8. januar ble Sykehuspartner HF varslet av HelseCert (Norsk Helsenett SF) om at det pågikk unormal aktivitet mot datasystemer i regionen. Det er avdekket innbrudd i datasystemer og trusselaktøren er en avansert og profesjonell aktør. Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF ser svært alvorlig på situasjonen, og innbruddet er meldt til politiet. Både Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF er i beredskap.

Jan Frich blir ny direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst21.11.2017 15:00Pressemelding

Jan Frich er tilsatt som direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst RHF. Jan Frich er professor i helseledelse og kommer fra stillingen som leder for Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og som nestleder ved Institutt for helse og samfunn samme sted. Frich er utdannet medisiner med spesialisering i nevrologi, og har siden 2009 hatt bistilling som overlege i nevrologi ved Oslo universitetssykehus.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom