Norsk Friluftsliv

Ungdomspartiene frykter for fremtidens velferdstjenester

Del

Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene.

FRYKTER FREMTIDEN: Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene. Foto: Synne Kvam / Norsk Friluftsliv
FRYKTER FREMTIDEN: Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene. Foto: Synne Kvam / Norsk Friluftsliv

Samtlige ungdomsparti i Norge og Norsk Friluftsliv er sterkt bekymret for utviklingen i den norske økonomien, og hva det kan bety for de fremtidige velferdstjenestene for dagens ungdom.

- Må sette på bremsen

Samlede helseutgifter i 2016 var på 326 milliarder kroner – en sum som har økt med over 17 milliarder årlig de siste årene. Summen vil øke raskere i årene fremover på grunn av en aldrende befolkning.

Samtidig sier Vista Analyse at det er opptil 80 milliarder kroner å hente i årlig samfunnsøkonomisk gevinst på å øke aktivitetsnivået i befolkningen med ti minutter daglig.

- Vi frykter at dagens ungdom kan bli taperne hvis vi ikke setter på bremsen, og begynner å prioritere forebygging av uhelse, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

- Ikke bærekraftig

Norsk Friluftsliv er paraplyorganisasjonen for 16 norske friluftslivsorganisasjoner med rundt 950 000 medlemskap. Sammen med samtlige ungdomspartier oppfordrer de til å skape en tverrpolitisk enighet om å satse på helseforebygging.

- Det er ikke bærekraftig at helseutgiftene fortsetter å galoppere, og Unge Høyre er bekymret for konsekvensene det kan få for fremtidens velferdstjenester. Derfor er det bra om vi klarer å forebygge sykdom, i stedet for å bruke milliarder på reparering, sier Sandra Bruflot, leder i Unge Høyre.

Fremskrittspartiets Ungdom etterlyser et målrettet forebyggende arbeid.

 - Det er et paradoks at verdens lykkeligste og rikeste land har verdens sykeste befolkning. For å få et bærekraftig velferdssamfunn for kommende generasjoner er vi helt avhengig av et målrettet forebyggende arbeid, slik at færrest mulig får eksempelvis livsstilssykdommer. Det er billigere å forebygge enn å reparere, sier formann i Fremskrittspartiets Ungdom, Bjørn-Kristian Svendsrud.      

Felles opprop

Sammen med de åtte andre politiske ungdomspartiene stiller også AUF seg bak kravet om økt satsing på folkehelse og forebygging.

- Alle fortjener en god helse, og det er mye bedre for den det gjelder, og det er billigere for samfunnet, å forebygge framfor å reparere. Vi er heldige som har så mye natur i Norge som legger til rette for at man kan leve aktive og gode liv, derfor må vi fortsatt eie naturen sammen og ta den i bruk mer enn det vi gjør i dag, sier AUF-leder Mani Hussaini.

Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv håper stortingspolitikerne får med seg enigheten som rår blant ungdomspartiene.

- Dagens stortingspolitikere bør lære av de politiske ungdomsledere. I stedet for å krangle om hvem som har best helsepolitikk, så samarbeider de for å få til et løft for folkehelsa som gagner alle. Jeg håper regjeringspartiene som nå er samlet i Hurdal tar imot signalet.

Norsk Friluftsliv, Unge Høyre, AUF, KrFU, Unge Venstre, Senterungdommen, Fremskrittspartiets Ungdom, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom og Grønn Ungdom kommer med følgende opprop:

«Norges helseutgifter er i kraftig vekst. Helseutgiftene vil, hvis vi ikke gjør noe med det, ta en stadig større del av felleskapets ressurser. Men det er mulig å redusere kostnadene gjennom systematisk satsing på forebygging. Vi ungdomspolitikere oppfordrer sammen med Norsk Friluftsliv til en tverrpolitisk satsing på forebygging. Det er billigere å forebygge enn å reparere helse. Det vil redusere kostnader, og gi flere mennesker gode år med livskvalitet – og gi en trygghet for at dagens velferdsgoder også vil være tilgjengelig i framtiden for dagens ungdom.»

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

FRYKTER FREMTIDEN: Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene. Foto: Synne Kvam / Norsk Friluftsliv
FRYKTER FREMTIDEN: Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene. Foto: Synne Kvam / Norsk Friluftsliv
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no/

Norsk Friluftsliv er paraplyorganisasjonen for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom