Bane NOR

Undersøker årsak til mindre avsporing ved Larvik

Del

Ingen kom til skade da togsett fredag kveld sporet av med den fremste akslingen på Vestfoldbanen ved Larvik. Bane NOR undersøker nå årsaken.

Avsporingen skjedde i svært lav hastighet, på en sporveksel hvor enkeltsporet går over til å bli dobbeltspor. Passasjerene ble kjørt tilbake til Larvik stasjon med den bakre delen av det doble togsettet. 

Hendelsen ble varslet kl. 18:45 fredag. Et dobbeltsett av typen Flirt fikk rødt lys foran sporvekselen og stanset rutinemessig. Etter manuell undersøkelse av at sporvekselen lå i rett posisjon, fikk toget kjøre videre med en hastighetsbegrensning for sikkerhetens skyld på 10 km/t. Toget sporet av med fremre aksel.

Signalsystemet på jernbanen er bygget slik at det gir automatisk rødt lys på en delstrekning dersom det har mistanke om feil ved sporet eller at sporet av andre årsaker ikke er klart. Toget vil dermed stanse, om nødvendig automatisk, før det kjører inn på strekningen som har rødt lys.

Når rødt lys oppstår må klare prosedyrer følges før toget får tillatelse til å kjøre videre og med hastighetsbegrensninger. Disse prosedyrene ble fulgt og sikkerheten ivaretatt.

Togsettet ble fjernet natt til lørdag og det er mindre skader på vekselen og enkeltsporet.
Disse skadene blir utbedret i løpet av helga. Det er stengt for ordinær togtrafikk mellom Larvik og Porsgrunn, grunnet planlagte arbeider i forbindelse med innfasingen av det nye dobbeltsporet.
(https://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2018/arbeidsokter-pa-oslo-s-kongsvinger--og-vestfoldbanen/)

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Biskop Gunnerus' gate 14
0185 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

Åpning av Follobanen utsettes ett år til desember 202224.1.2019 13:39:35Pressemelding

Bane NOR anbefaler ett år lengre utbyggingstid og økt kostnadsramme for Follobaneprosjektet. Forsinkelser og kostnader har oppstått basert på heving av to utbyggingskontrakter med Condotte i 2018. Gjennom hele 2018 har prosjektet jobbet målrettet for å kunne sikre ferdigstillelse etter opprinnelig plan, men en samlet gjennomgang som nylig ble avsluttet, konkluderer med at dette ikke er realistisk og at prosjektet ferdigstilles i 2022.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom