Den norske kirke

Undersøkelse om tros- og livssynsfrihet blant ungdom i Oslo

Del

Bare 23 prosent av Oslos unge mener at staten ikke bør blande seg inn når religion kommer til uttrykk i det offentlige rom. 43 prosent synes det er greit at staten bestemmer over synlige former for religion.

Dette kommer fram i en spørreundersøkelse blant ca. 1000 ungdommer i alderen 16 til 19 år ved 20 skoler i Oslo-området. Undersøkelsen kartlegger unges holdninger til tros- og livssynsfrihet. På et seminar i Oslo 11. september presenterer KIFO - Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, resultatene fra undersøkelsen.

Seminaret Tro, tillit og toleranse samler forskere, kirkeledere og representanter for andre trossamfunn for å se nærmere på unges holdninger til tros- og livssynsfrihet i en flerkulturell kontekst. Bakgrunnen er både den nevnte undersøkelsen og en studie basert på fokusgruppesamtaler med ungdom gjennomført ved VID vitenskapelige høgskole.

I undersøkelsen fra KIFO - Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, framgår det blant annet at
- 54 prosent av de unge sier de ofte er sammen med personer som har en annen tro enn dem selv,
- 48 prosent opplever tilhørighet til en religiøs organisasjon eller et trossamfunn,
- de som selv er religiøse er mer positive til religionsfrihet enn de som ikke selv er religiøse.

De to undersøkelsene belyser både oppmuntrende og utfordrende sider ved ungdoms bevissthet omkring menneskerettigheter – og særlig tros- og livssynsfriheten. På seminaret vil utfordringer gå til tros- og livssynssamfunnene, til skolen, til foreldre og til myndighetene: Hvordan kan vi bidra til forståelse blant ungdom om hvor viktig disse rettighetene er – i deres eget liv?

Lederen i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum åpner seminaret.

- I et livssynsåpent samfunn bør vi alle tåle å bli eksponert for tro og livssyn – også andre enn de vi selv er en del av. Derfor arbeider vi for muligheten til  å praktisere egen tro eller overbevisning – også på skolen, i barnehagene og på arbeidsplassen.

Hun mener at religiøs tilhørighet på sitt beste kan være med på å fremme idealer om trosfrihet, åpenhet og toleranse overfor andre uttrykk.

- Men dette må læres. Det viser de to studiene som Kirkerådet har vært med på å støtte, sier Raaum, og legger til:

- Vi trenger å vite mer om hva unge tenker om trosfrihet. Her bør og kan Den norske kirkes majoritetsposisjon bidra til at vi tar ansvar – dette krever noe av oss!


Arr.:    
Seminaret Tro, tillit og toleranse - om unges holdninger til tros- og livssynsfrihet i en flerkulturell kontekst arrangeres av Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Kifo - Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning og VID – vitenskapelige høgskole.

Tid:
Mandag 11. september kl. 10.00-15.00  

Sted:
Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29

Kontakter

Silke Pahlke, rådgiver i seksj. for barn, unge og trosoppl.i Kirkerådet
Tlf.: 48 22 46 48 Epost: sp259@kirken.no

Guro Almås, rådgiver i Mellomkirkelig råd
Tlf.: 93 22 53 32 Epost: ga225@kirken.no

Pål Ketil Botvar, forsker ved KIFO
Tlf.: 99 64 41 67 Epost: pal.ketil.botvar@kifo.no

Hans Morten Haugen, professor ved VID vitenskapelige høgskole
Tlf.: 47 34 06 49 Epost: hans.morten.haugen@vid.no

Bilder

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke

Sámi girkoráđđi 25 jagi / Samisk kirkeråd 25 år31.8.2018 11:29Pressemelding

Sámi girkoráđđi vuođđuduvvui 1992:s ja ráđis lei vuosttáš čoahkkin 1993:s. Dán jagi lea ge 25 jagi áigi, ja mii doallat ávvudoaluid. Dán oktavuođas Sámi girkoráđđi bovde ávvodoaluide čakčamánu 6. b. dii. 17:00. Dalle lea ipmilbálvalus ja girkogáffe. Sihke ipmilbálvalus ja girkogáffe Grønnåsen girkus, Romssas, lea rabas buohkaide geat háliidit searvat ipmilbálvalussii ja ávvudit minguin. Samisk kirkeråd ble vedtatt opprettet i 1992, og hadde sitt første møte i 1993. I år feirer vi 25-årsjubileum. Samisk kirkeråd invigterer derfor til en festmarkering med gudstjeneste og kirkekaffe i Grønnåsen kirke i Tromsø torsdag 6. september kl. 17.00. Både gudstjenesten og kirkekaffen er åpen for alle. Rådet skal fremme, verne og samordne samisk kirkeliv i Den norske kirke og ivareta urfolksspørsmål på vegne av Den norske kirke. Rådets sekretariat er lokalisert i Tromsø. https://www.facebook.com/events/903415803178614/ Om arrangementet på Facebook Nettsiden om samisk kirkeliv i Den norske kirke Kont