Søvnforeningen

Uklare helsekrav til førerkort

Del

Nye helsekrav til førerkortforskriften, kan føre til store praktiske og sosiale utfordringer for personer med diagnose narkolepsi og søvnapne.

– Før helseforskriften trer i kraft 1. juli i år, er det mange uavklarte spørsmål som tvingende nødvendig må besvares av helsemyndighetene og Vegdirektoratet. Uten gode overgangsordninger vil pasientgrupper med betydelige utfordringer i dagliglivet bli påført unødvendige ekstra store belastninger, sier Pål Stensaas, leder av Foreningen for Søvnsykdommer.

Har du en søvnsykdom kan du fortsatt kjøre bil, men må ofte til legen for helseattest. Dersom førerkortforskriften krever helseattest fra søvnspesialist, kan ventetiden bli opp til ett år.

I et høringssvar til nye helsekrav til førerkortforskriften ber Foreningen for Søvnsykdommer om at overgangsreglene for utstedelse av helseattester tar høyde for den ekstremt lange ventetiden i den delen av helsevesenet som skal utstede attester for søvnapne og narkolepsi/hypersomni-pasienter.

-Vi ber også om en avklaring om hvordan vi skal forstå de europeiske standardene for alvorlighetsgrad av søvnapne, og hvem som skal utstede helseattestene, sier Stensaas.

For den største pasientgruppen, de med diagnose søvnapne, har ikke fastlegen programvare til å lese av datakortet i pasientenes CPAP-maskin og de har heller ikke kompetanse til å vurdere resultatene. Nesten en halv million nordmenn har søvnapne, men kun et fåtall er diagnostisert og under god behandling med CPAP. Hva vil myndighetene gjøre for å luke ut de virkelig farlige sjåførene, de som har søvnapne, men som aldri vil finne på å nevne det for fastlegen sin i frykt for å miste sertifikatet.

Blir lovbrytere
Spesielt utsatt er pasienter med narkolepsi som rammes av at medisinene de er helt avhengige av for å fungere i dagliglivet blir omfattet av endringene i straffbarhetsbestemmelsene ved medisinbruk ved kjøring. I tillegg må de hvert år ha ny helseattest fra behandlende spesialist.

Ny time må bestilles minst ett år i forveien. Saksbehandlingen for denne pasientgruppen er svært lang, og det er store forskjeller fra fylke til fylke for hvor lang tid det tar å få tilbake sertifikatet, hvis det er inndradd midlertidig på grunn av søvnsykdommen.

Søvnforeningen skriver i sin høringsuttalelse at avgjørelsene virker ofte tilfeldige, lite skjønnsomme og preget av mangel på kunnskap om søvnsykdommene og behandlingen av dem. Foreningen ber derfor om at det åpnes for skjønn i vurderingen av helseattester for denne spesielle pasientgruppen.


Foreningen for Søvnsykdommer er en pasientorganisasjon for nesten 100 forskjellige søvnsykdommer. Foreningen arbeider for å informere om søvnsykdommer og skape forståelse for medlemmenes situasjon.

For ytterligere informasjon:

Leder Pål Stensaas                                                 
Mobil: 924 86 681 
ps@norskindustri.no

Om Søvnforeningen

Søvnforeningen
Søvnforeningen
Solheimveien 62 B
1473 Lørenskog

48 28 03 83http://www.sovnforeningen.no

Foreningen for Søvnsykdommer er en organisasjon for alle som har en søvnsykdom, for fagfolk, pårørende og andre interesserte.

Følg saker fra Søvnforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Søvnforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Søvnforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom