Fagforbundet

Uakseptabelt at ESA forsøker å påvirke offentlige tjenester

Del

En arbeidsgruppe har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet vurdert spørsmål fra ESA om ulovlig statsstøtte. Fagforbundet oppfordrer regjeringen til å legge rapporten i en skuff.

Spørsmålet gjelder om det at det offentlige ikke betaler skatt til seg selv eller kan gå konkurs, gjør at private blir utkonkurrert og dermed at ordningene bryter med EU-reglene om ulovlig statsstøtte.

Flertallsinnstillingen i rapporten Like konkurransevilkår vil begrense kommunenes mulighet til å drive samfunnsnyttige tjenester. Blant annet foreslår den at offentlig sektor skal skal være pliktig til å lage egne regnskap for tjenester som regnes som økonomisk aktivitet og betale skatt for slike tjenester. Begrunnelsen om å likebehandle private aktører med kommunen som tjenesteleverandør, betyr at ESA krever at Norge skal gå foran resten av EU i å lage marked av offentlig sektor. 

-   Når flertallet i arbeidsgruppa foreslår at det er Konkurransetilsynet som skal føre kontroll med etterlevelse av markedsprinsippet, så mener vi at det blir store inngrep i hvordan kommunene skal drive tjenestene sine. Konkurransetilsynet er til for privat næringsliv. Kommuner er det ikke, og kan derfor ikke, sammenlignes med kommersielle aktører, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.  

 Som del av den norske modellen, har offentlig sektor ansvar for sentrale samfunnsoppgaver, mens det private næringslivet har andre oppgaver. I mange tiår har det vært politisk enighet om at samfunnet er best tjent med nettopp å ikke likebehandle kommuner og privat næringsliv. I de tilfeller hvor kommuner unntaksvis driver næringsvirksomhet, er dette allerede organisert ut fra næringslivets regler.

- Kommunale tjenester er avgjørende for å beholde lav ulikhet, mener Mette Nord. Fagforbundet vil kjempe for at norske kommuner fortsatt skal kunne være i stand til å levere tjenester befolkningen har behov for.  Det forutsetter at offentlig sektor ikke settes i samme bås som kommersielle virksomheter. Vi oppfordrer regjeringen til å legge rapporten i en skuff, sier Mette Nord.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med omlag 365 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom