Posten Norge

Tuneskipet på 13 millioner frimerker

Del

For 150 år siden var Tuneskipet det første norske vikingskipet som ble gravd ut og bevart. Nå kommer det på 13 millioner frimerker.

Arkeolog Knut Paasche (til høyre) og frimerkedirektør Halvor Fasting i Posten viser fra frimerkene som gis ut 21. april. Bildet er tatt på Haugen gård, der Tuneskipet ble gravd ut i 1867.
Arkeolog Knut Paasche (til høyre) og frimerkedirektør Halvor Fasting i Posten viser fra frimerkene som gis ut 21. april. Bildet er tatt på Haugen gård, der Tuneskipet ble gravd ut i 1867.

Tuneskipet var en arkeologisk sensasjon da det ble gravd ut i 1867, og er fortsatt en av Norges mest kjente historiske gjenstander. De ble funnet på Haugen gård i Rolvsøy i nåværende Fredrikstad kommune. Navnet kommer av at gården lå i Tune herred for 150 år siden.

– Tuneskipet er en viktig del av norsk historie, og har gitt oss mye kunnskap om hvordan livet var på 900-tallet, da det ble bygget. At Posten Norge nå gir ut to frimerket hvor skipet er motiv, gjør at jeg tror at interessen for skipet blir enda større, sier arkeolog Knut Paasche ved Norsk institutt for kulturminneforskning.

Han har skrevet doktorgrad på Tuneskipet, og har også rekonstruert det. Det originale funnet ligger i dag i Vikingskipshuset i Oslo.

Det ene frimerket som gis ut består av foto av Tuneskipet slik det er i dag, og en tredimensjonal 3D-gjengivelse etter Knut Paasches rekonstruksjon. Det andre frimerket viser Karl Fredrik Kellers akvarell av Tuneskipet til havs.

Begge frimerkene har valør for A-post, og kan dermed brukes til å sende vanlige brev under 20 gram i Norge. Frimerkene er i salg fra fredag 21. april.

150 år siden utgravingen av Tuneskipet

Nummer:                           NK 1956–1957
Motiv:                                Foto og tegning, akvarell av skipet til havs
Utforming:                         Kristin Granli
Foto:                                  NK 1956: © Atle Jarto Johnsen.
Akvarell:                            NK 1957: © Karl Fredrik Keller
Verdier:                             Kr 13,00 (A-Innland) x2
Opplag:                             6 570 000 av hvert frimerke
Trykk:                                Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland

Kontakter

Bilder

Arkeolog Knut Paasche (til høyre) og frimerkedirektør Halvor Fasting i Posten viser fra frimerkene som gis ut 21. april. Bildet er tatt på Haugen gård, der Tuneskipet ble gravd ut i 1867.
Arkeolog Knut Paasche (til høyre) og frimerkedirektør Halvor Fasting i Posten viser fra frimerkene som gis ut 21. april. Bildet er tatt på Haugen gård, der Tuneskipet ble gravd ut i 1867.
Last ned bilde
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Posten Norge

Posten Norge
Posten Norge
Biskop Gunnerusgate 14
0185 Oslo

23 14 90 00http://www.postennorge.no

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk, med Norden som hjemmemarked. Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring: Posten kjennetegner tilbudet til privatkunden, postkontornettet og den daglige postdistribusjonen til hele det norske folk. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden, og består av spesialister med spisskompetanse innenfor hvert sitt område.