Trygg Trafikk

Trygg Trafikk, Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og Vilt og trafikk: Frykter stor økning i antall viltpåkjørsler

Del

Grunnet smittefare knyttet til hjortedyrsykdommen CWD blir det i mange fylker nå forbudt å legge ut fôr og saltsteiner, som har vært effektive tiltak for å holde hjortevilt vekk fra veiene. Risikoen for viltpåkjørsel vil derfor være høyere denne sesongen enn tidligere. - Svært bekymringsfullt, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Foto: Ole Johs. Brye
Foto: Ole Johs. Brye

Chronic Wasting Disease (CWD), i Norge også kalt skrantesyke, skaper utfordringer for trafikksikkerheten. Nå som flere av de viktigste forebyggende tiltakene fjernes grunnet smittefare, ligger det an til en økning i antallet viltpåkjørsler denne vinteren. 

Skiltene varsler reell fare

Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk råder alle bilister til å følge ekstra nøye med på skiltene, som settes opp der hjortevilt vanligvis passerer – ofte over lange strekninger.

- Det legges ned mye arbeid for å hindre og redusere påkjørsler av vilt på norske veier. Forsterket skilting i de verste periodene er ett av dem. Rydding av kratt og skog langs veibanen er et annet, og det er satt opp milevis med viltgjerder til enorme kostnader, forteller Johansen og legger til:

- Det største problemet er ikke dyrene, men at folk ikke tar skiltene på alvor. 

Flere års arbeid reverseres

Prosjektet Vilt og trafikk med Knut Erik Jetlund i spissen har gjennom målrettet arbeid og ulike fysiske tiltak redusert antall påkjørsler på veiene i Hallingdal med nærmere 40 prosent. Utlegging av fôr og saltsteiner har vært blant de beste tiltakene. Men nå er det altså slutt, og Jetlund frykter stor økning i dyrepåkjørsler med alvorlige følger for både dyr og mennesker.

- Det er selvsagt forståelig at det er nødvendig å hindre spredning av CWD, men det er også frustrerende å se at mange års hardt arbeid må reverseres, forteller prosjektlederen.

Hastigheten er avgjørende

Det er gjerne på høsten eller vinteren at det skjer flest ulykker. Ved tungt snøfall forsterkes faren ytterligere, og spesielt i skumringen kan det være vanskelig å oppdage dyr langs veien. Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk tror folk godt kan bli flinkere til å senke farten.

- De gangene det går galt, handler det som regel om fart. Jeg aner ikke hvor ofte jeg ser bilister eller motorsyklister som ikke tar hensyn til skilting om fare for dyr på veien. De er et varsel om å sette ned farten og skjerpe aktsomheten. Treffer du et stort dyr, kan det få tragisk utfall, sier Johansen.

Følg aldri skadet vilt

Er du så uheldig å komme ut for en slik hendelse, har prosjektleder Knut Erik Jetlund klare råd:

- Du plikter å varsle om påkjørselen og ringe politiet på 02800. Politiet varsler deretter den lokale viltnemda, som iverksetter de tiltakene situasjonen krever. Hvis det er personskade skal du også ringe 113. Merk stedet der påkjørselen skjedde. Dette er særdeles viktig dersom dyret stikker til skogs, slik at viltnemda straks kan begynne søket.

Jetlund understreker også at bilfører eller passasjerer ikke under noen omstendighet skal følge etter skadet vilt.

- Dyret kan angripe, og dine spor ødelegger for søkemannskapet. En skal heller aldri avlive større skadde dyr. Det tar viltnemda eller politiet seg av.

Vilt på ville veier

For andre året på rad skal prosjektet Vilt og trafikk gjennomføre kampanjen Vilt på ville veier hvor det blant annet deles ut informasjons- og merkebånd til å ha med i bilen. Båndet gir god informasjon om både hvordan en unngår påkjørsler og hva en skal gjøre om uhellet er ute.

Kampanjen starter i november og skal foregå over hele landet i samarbeid med Norges Lastebileier-Forbund, Norges Automobil-Forbund, Norges Skogeierforbund, Statens vegvesen, politiet og kommunale viltnemder.

Gode råd som reduserer risikoen for viltpåkjørsler

  • Vær oppmerksom. I risikosoner kan fartsgrensen faktisk være for høy hastighet. Senker du farten fra 80 til 70 km/t, reduserer du risikoen med 50 prosent.
  • Viltet er mer på vandring i skumring og grålysning, og mer på natten enn på dagen.
  • Om vinteren oppsøker dyrene brøytede veier. Vær forberedt på at dyret kan begynne å løpe foran bilen, spesielt ved høye brøytekanter. Senk farten og ikke stress.
  • Sveip med blikket slik at du får med deg eventuelle bevegelser i veikanten og refleksjon fra dyreøyne, samt spor i snøen.
  • Hjortevilt kan samle seg i flokker om vinteren. Ser du ett dyr, brems ned og vær oppmerksom på at det kan komme flere.

(Kilde: viltogtrafikk.no)

Fakta om faren

  • 5503 hjortedyr ble drept i vegtrafikken i Norge i jaktåret 2014/15. Dette fordeler seg på 954 elg, 739 hjort, 3808 rådyr og 2 villrein.
  • De mest alvorlige ulykkene skjer med elg og hjort.
  • De fleste påkjørslene skjer vinterstid og topper seg i januar.
  • Kveld og morgen er verst. Natta er verre enn dagen.
  • De årlige samfunnsøkonomiske kostnadene er anslått til omkring 600 millioner kroner. De materielle kostnadene beløper seg alene til over 350 millioner kroner. 

Vedlagte bilder til fri bruk mot kreditering:

Elgpåkjørsler riksveg 7 - fotograf begge bilder Ole Johs. Brye.

Knut Erik Jetlund - fotograf Arne Ole Lindahl.

Bård Morten Johansen - fotokilde Trygg Trafikk.

Kontaktpersoner:

Trygg Trafikk

Seniorrådgiver, Bård Morten Johansen, +47 913 37 046, johansen@tryggtrafikk.no

Kommunikasjonssjef, Ann-Kathrin Årøen, +47 414 05 246, aroen@tryggtrafikk.no

Norges Lastebileier-Forbund

Administrerende direktør, Geir A. Mo, +47 930 30 388, gam@lastebil.no

Kommunikasjonsrådgiver, Stein Inge Stølen, +47 415 44 200, sis@lastebil.no

 

Vilt og trafikk

Prosjektleder, Knut Erik Jetlund, +47 916 83 697, kejet@online.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Ole Johs. Brye
Foto: Ole Johs. Brye
Last ned bilde
Foto: Ole Johs. Brye
Foto: Ole Johs. Brye
Last ned bilde
Foto: Arne Ole Lindahl
Foto: Arne Ole Lindahl
Last ned bilde

Om Trygg Trafikk

Trygg Trafikk
Trygg Trafikk
Tullinsgate 2
0103 Oslo

22 40 40 40http://www.tryggtrafikk.no

Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal omkomme eller bli hardt skadet i trafikken. Vi er tilstede i alle landets fylker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner og pådriver overfor myndigheter og bedrifter. Vi er også et bindeledd mellom frivillige aktører og myndigheter.

Følg saker fra Trygg Trafikk

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Trygg Trafikk på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Trygg Trafikk

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom