Mattilsynet

Trygg produksjon av rakfisk og andre innlandsfiskprodukter

Del

De aller fleste produsenter av rakfisk og annen innlandsfisk har god styring og produserer trygge produkter. Det viser resultatene fra Mattilsynets tilsyn.

Høsten 2016 gjennomførte Mattilsynet tilsyn med 54 aktører som lager produkter av innlandsfisk. Aktørene utgjorde ca. 80 prosent av de som produserte rakfisk, røkt fisk, grava fisk og andre produkter denne sesongen.

God kontroll, men enkelte mangler

Resultatene fra tilsynet viser at de fleste aktørene har gode produksjonsrutiner og dermed et godt grunnlag for produksjon av trygge produkter.

I 36 virksomheter ble det ikke registrert avvik fra regelverket. I 18 virksomheter ble det registrert ett eller flere regelverksbrudd der inspektørene varslet vedtak eller påpekte plikt. De fleste bruddene gjaldt mangelfull internkontroll, rutiner for prøvetaking og merking av produktene.

Hos 20 rakfiskprodusenter tok inspektørene ut prøver av lake for analyse av Listeria monocytogenes. Ingen listeriabakterier ble funnet i noen av prøvene.

- Når det gjelder rakfiskproduksjon vektlegger vi spesielt at det er styring med saltinnhold og modningstemperatur. Dette er viktig for å unngå botulisme, sier May Britt Dahle,  Mattilsynet.

I forbindelse med tilsynskampanjen brukte inspektørene mye tid på veiledning om regelverket og om farer i produksjonen, spesielt hos de minste produsentene.

- Selv om enkelte må forbedre internkontrollen, er resultatene jevnt over gode og vi er fornøyd. Vi fant ikke forhold som førte til omsetningsforbud, sier Dahle.

Flere tar listeriaprøver

I 2013 var det for første gang et listerioseutbrudd som ble direkte knytta til et rakfiskparti. Etter det har flere av de store produsentene intensivert prøveprogrammene for listeria, og tar nå flere miljøprøver i produksjonslokalene og produktprøver som sluttkontroll. Samtidig opprettholdes lakeprøver på slutten av modningstida som en effektiv intern screening.

Da Mattilsynet gjennomførte en lignende kampanje i 2010, var det bare halvparten av produsentene som tok ut slike listeriaprøver.

Faren for listeria er årsaken til at Mattilsynet advarer gravide og personer med nedsatt immunforsvar mot å spise rakfisk.

Kontakter

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom