NAF

Trondheim og Stavanger er best å sykle i

Del

Det er mye tryggere å sykle i Trondheim og Stavanger enn i Oslo. I hvert fall hvis vi skal høre på de som ferdes rundt i disse byene. Mens bare en av fire i Oslo synes det er trygt å sykle i byen, mener 55 % i Trondheim og 49 % i Stavanger at det er trygt i sine byer. Altså dobbelt så mange som i Oslo. - Det er mye som skal til før det oppfattes som trygt å sykle i storbyene våre, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF, medlemsorganisasjonen for trafikanter.

Sykkel er effektivt og miljøvennlig (Foto: NAF)
Sykkel er effektivt og miljøvennlig (Foto: NAF)

- Å skille trafikantgruppene er det viktigste  tiltaket for at flere skal føle seg trygge på sykkel. Vår undersøkelse viser også at flere gang- og sykkelveier er et tiltak folk ønsker at politikerne skal prioritere.

Tromsø er tredje beste sykkelby, med litt over en av tre (36 %) som føler seg trygge, fulgt av Bergen hvor 30 % sier det samme.

Avhengige av flere myke trafikanter for å unngå kork og kaos

Befolkningen i de største byene kommer til å  vokse kraftig fremover og politikerne har vedtatt at personbiltrafikken i byene ikke skal øke. Flere syklende er en nøkkel til å nå  disse målene, i tillegg til satsing på kollektiv i takt med veksten avfolk som skal fra A til B.  

- Byene har veldig ambisiøse mål for at vi skal reise mer miljøvennlig. Da må politikerne gjøre det attraktivt å velge noe annet enn bilen dersom overgangen skal skje på en god måte. Trygge forhold for syklende er nøkkelen her, sier Sagedal.

En av tre ønsker at politikerne skal prioritere sykkel

NAF har spurt folk i hele landet hvilke tiltak de ønsker at politikerne skal prioritere. En av tre (33 %) mener bedre tilrettelegging for sykling i byer og tettsteder bør prioriteres. 

Oppfatter du det som trygt å sykle i Oslo?

 

OSLO

Bergen

Trondheim

Stavanger

Tromsø

Ja

23 %

30 %

55 %

49 %

36 %

Nei

50 %

47 %

22 %

26 %

46 %

Vet ikke

26 %

23 %

23 %

24 %

19 %

NA

1 %

*

-

*

-

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Sykkel er effektivt og miljøvennlig (Foto: NAF)
Sykkel er effektivt og miljøvennlig (Foto: NAF)
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Østensjøveien 14
0609 Oslo

08505http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med over 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatt og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg saker fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NAF

Feil at økt avgift på fossilbiler vil gi flere elbiler på veiene5.4.2018 21:40Pressemelding

Høyre skal ta stilling til et forslag som vil gjøre nye diesel- og bensinbiler dyrere. Målet skal være at flere kjøper seg elbil. - Flere elbiler på veiene avhenger av to ting: At prisen på batteriene går ned, og at rekkevidden på elbilene går opp. Når vi vet at økte avgifter på fossilbiler spiller liten eller ingen rolle, blir dette å holde bilkjøperne for narr, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom