Lederne

Trives du best i åpent landskap?

Del

Undersøkelser avdekker både fordeler og ulemper ved åpne kontorlandskap. Men trenden er klar: Cellekontorene blir færre og kontorlandskapene flere. Hva er egentlig best for oss?

Det norske arbeidslivet er inne i en storstilt endringsprosess. Vegger rives, cellekontorer forsvinner og erstattes av åpne kontorlandskap. Fortetting av arbeidsplasser kan være økonomisk hensiktsmessig fordi det sparer kvadratmetre. Det argumenteres også for at åpne landskap fører til bedre kommunikasjon og mer samarbeid. Åpne kontorlandskap kommer i mange varianter, fra de små med fire-ni personer til de store, der mer enn 24 mennesker sitter i samme rom. Mange bedrifter praktiserer også såkalte aktivitetsbaserte arbeidsplasser, hvor de ansatte ikke har en fast plass. De setter seg der hvor det er mest hensiktsmessig ut fra hvilke arbeidsoppgaver de skal utføre den dagen, og sammen med hvem.

I den såkalte arealnormen fra 2015 bestemte regjeringen at kontorer i framtidige statlige byggeprosjekter ikke skal overstige 23 kvadratmeter bruttoareal per ansatt. Det betyr i praksis at flere ansatte blir nødt til å jobbe i samme rom. Det nye regjeringskvartalet er et av prosjektene som bygges etter den nye normen.

Støyproblemer

Det finnes en rekke studier som har sett på fordeler og ulemper ved åpne kontorlandskap. Overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet og førsteamanuensis Knut Inge Fostervold ved Psykologisk Institutt ved UiO har gått gjennom 26 norske og internasjonale studier om åpne kontorlandskap. De publiserte sine resultater i en spesialutgave av Helserådet i september 2017. (Helserådet nr. 16/17: http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helseradet)

Konklusjonen er at kontorlandskap «kan være gunstig for arbeidstakere og team med samarbeid som krever løpende kontakt i grupper. For arbeid som krever konsentrasjon og uforstyrret korttidshukommelse fungerer det dårlig.»

Disse arbeidstakerne opplever blant annet «dårligere arbeidsmiljø, mer stress og slitenhet, mindre produktivitet, dårligere helse og økt sykefravær.»

– Kostnader ved dårligere arbeidsmiljø, nedsatt produktivitet, økt sykefravær og tap av høyt kvalifisert og motivert arbeidskraft kan langt overstige innsparte arealkostnader, sier Bakke til studentavisa På Høyden ved UiB.

Økt sykefravær

Forskere fra København Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark utførte i 2011 en undersøkelse blant 2403 kontoransatte i ulike bedrifter. Ansatte i åpne kontorlandskap med flere enn seks personer, rapporterte om 62 prosent flere sykedager enn ansatte i cellekontorer. Undersøkelsen ga ingen forklaring på det økte sykefraværet, men ifølge øvrig vitenskapelig litteratur pekes det på fem hovedårsaker:

  • Økt eksponering for støy
  • Forskjeller i ventilasjon
  • Økt eksponering for virus
  • Forskjeller i det psykososiale arbeidsmiljøet
  • En følelse av mindre frihet og autonomi hos den enkelte

Ledere trives i åpent landskap

I en norsk undersøkelse fra 2014 utført av InFact på vegne av konsulentselskapet Vivento svarte bare 15 prosent av de spurte at de ble mer effektive av å sitte i et åpent kontorlandskap.

Ledere trives derimot godt i åpne landskap, skal vi tro en undesøkelse fra danske Lederne fra 2016. 894 ledere ble intervjuet om sine erfaringer med å sitte i åpne landskap, og 41 prosent mente at det gir flere fordeler enn ulemper. Bare hver fjerde leder foretrakk cellekontor. Lederne som var positive mente at åpne kontorlandskap bidrar til å styrke fellesskapet, og at det er lettere å samarbeide og dele på kunnskap.

Framtidens arbeidsplass

Selv om åpne kontorlandskap er i vinden akkurat nå, er det slett ikke sikkert at det vil fortsette slik. Den digitale utviklingen gjør at vi kan jobbe nesten overalt, slik at statiske arbeidsplasser sannsynligvis vil bli færre. Rådgivnings-selskapet Cushman & Wakefield har publisert en rapport med seks trender de mener kan påvirke framtidens arbeidsplasser:

Smarte bygg: Mange arbeidsplasser står av ulike årsaker tomme i løpet av arbeidsdagen. I framtiden kan du kanskje se via en app på telefonen hvor det finnes ledige plasser, hvordan inneklimaet er akkurat der og mye annen informasjon. Dermed kan kontorarealet utnyttes optimalt.

Velbefinnende: Et hektisk arbeidsliv med få faste holdepunkter krever at arbeidsgivere legger enda bedre til rette for de ansattes helse og velbefinnende. Det kan være tilgang til treningsmuligheter og sunn mat, grønne planter, godt inneklima og fravær av støy og forstyrrelser.

Urbane miljøer: Det er en global trend at selskaper søker seg inn mot sentrum i byene. Bedre kollektivmuligheter, muligheter til å benytte seg av byens tilbud og sosiale sammenkomster etter jobb er blant årsakene.

Sosialt ansvar: Flertallet av de såkalte «millenials», mennesker som er født mellom 1980 og 2000, er opptatt av bedriftens sosiale og miljømessige arbeid, og det avgjør hvor de vil jobbe.

Coworking: Både i Norge og resten av verden dukker det stadig opp nye såkalte coworking spaces – felles kontorlokaler hvor man leier seg en plass uten å være ansatt.

Frilansere: Få av dagens unge har ambisjoner om å jobbe lenge i ett og samme selskap. Økt forflytting i arbeidslivet gjør at bedrifter må legge til rette for arbeidsplasser til midlertidige ansatte.

Hvilke hodetelefoner bør du velge?

Støyproblemer kan være en del av hverdagen når man jobber i kontorlandskap. Gode hodetelefoner kan være en smart måte å gi deg ro og stillhet på, eller du kan lytte til favorittmusikken mens du jobber. Her er noen tips å ha i bakhodet før du går til innkjøp av hodetelefoner:

Aktiv støydemping: Hodetelefonene er utstyrt med små mikrofoner som fanger opp ytre støy og lager en «mot-støy», slik at lytteren opplever stillhet.

Trådløse: Mange hodetelefoner har innebygget bluetooth, som du kobler sammen med telefonens bluetooth. Da kan du lytte til musikk eller podcaster fra telefonen din uten å bruke kabel. En annen fordel er at du slipper å bytte headset når du skal snakke i telefonen. Vær oppmerksom på at trådløse hodetelefoner trenger strøm, så sjekk batterikapasiteten på de ulike modellene.

Sammenleggbare: Hodetelefoner tar naturlig nok større plass i veska enn ørepropper. Skal du frakte dem med deg kan det være lurt å passe på at de er sammenleggbare. Hodetelefoner er fulle av ømfintlig teknologi og må behandles varsomt slik at ikke lydkvaliteten forringes.

Åpne eller lukkete: Lukkede hodetelefoner er helt forseglet på baksiden, slik at lyden ikke lekker ut til eller inn fra omgivelsene. Åpne hodetelefoner har mindre vibrasjonsflate og etterligner i større grad høyttalerlyd.

Og her er noen konkrete tips til gode hodetelefoner:

B&O Play Over Ear BT ANC H9: Trådløse hodetelefoner med aktiv støyreduksjon. Opptil 16 timer trådløs avspilling.

Bose QuietComfort 35: Trådløse hodetelefoner med aktiv støyreduksjon. Inntil 20 timer trådløs avspilling.

Beat Studio3: Trådløse hodetelefoner med aktiv støyreduksjon. Opptil 22 timer trådløs avspilling.

Bowers & Wilkins PX: Trådløse hodetelefoner med aktiv støyreduksjon. Opptil 22 timer trådløs avspilling.

Prisene varierer fra butikk til butikk, så sjekk på nettet før du går til innkjøp.

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Lederne

Lederne
Lederne
Storgata 25
0184 Oslo

22 54 51 50https://lederne.no/
Vi bygger gode ledere
Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.
God ledelse skaper verdier for Norge og trivsel på små og store arbeidsplasser. Med gode ledere får vi færre konflikter. Gode ledere bygger et bedre samfunn.
Lederne tilbyr lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Lederne skal bygge bro og fremme lederes interesser i arbeidslivet. Sammen skal vi bidra til mangfold og skape rammer for god ledelse.

Følg saker fra Lederne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Lederne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Lederne

Når spurte lederen din sist hva du trenger?11.9.2018 15:06:22Aktuelt

Unge medarbeidere vil jobbe i bedrifter med gode verdier, og ha en leder som evner å se dem. Det betyr noe hva du som leder står for, ikke at du er best på ditt fagområde. Men du må forstå hva bedriften trenger av kompetanse. For å oppfylle den delen av jobben må du vite hva som rører seg og ha tett og nær kontakt med medarbeiderne. -Hvem vil jobbe for meg? Hva kan jeg som leder by på? Det er spørsmål man må stille seg i dag, slår Trine Larsen i Hammer & Hanborg fast.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom