Tredobler kvota på makrellstørje

Del

Norges makrellstørjekvote øker til 300 tonn i 2020.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik
Fiskeriminister Harald T. Nesvik

- Makrellstørjebestanden vokser, og den er i økende grad tilstede i norske farvann. Jeg er svært tilfreds med at Norge har fått gjennomslag for en høyere kvoteandel. Dette gir rom for at flere norske båter kan få delta i størjefisket, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

På årsmøtet i Den internasjonale kommisjon for bevaring av atlantisk tunfisk (ICAAT) har Norge forhandlet seg frem til en kvote på 239 tonn makrellstørje for 2019, og 300 tonn for 2020. Dette er en betydelig økning fra årets kvote, som er på 104 tonn.

Var truet
På 50- og 60-tallet var flere hundre båter involvert i makrellstørjefisket langs norskekysten. Overfiske førte til at bestanden nesten forsvant, og i 2007 innførte Norge forbud mot å fiske makrellstørje.

Etter strenge reguleringer ble det i 2014 ble det igjen åpnet for fiske. De siste årene har kvota økt gradvis.

Den norske kvoteøkningen er et resultatet av lange og tøffe forhandlinger med de 15 partene Norge deler makrellstørjebestanden med.

Viktig gjennomslag
Norge har også fått internasjonalt gjennomslag for at all fangst av fisk skal tas i land, den såkalte ilandføringsplikten.

- For Norge er dette et viktig prinsipp. Ved å ta i land all fangst sikrer vi bærekraftig forvaltning og hindrer at verdifull mat kastes på havet. Vi har nå fått internasjonal aksept for dette, og vi har grunn til å være fornøyd med at arbeidet vårt over flere år har ført fram, sier fiskeriministeren.

Den norske fangstsesongen for ringnot øker med to uker (25. juni-15. november), mens det åpnes for linefiske for fartøy under 24 meter hele året.

For linefartøy over 24 meter videreføres fangstsesong 1. august til 31. januar.

Kontakter

Bilder

Fiskeriminister Harald T. Nesvik
Fiskeriminister Harald T. Nesvik
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom