Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Tre løyve og fem avslag til småkraftverk på Helgeland

Del

NVE gjev løyve til Kjerringåga, Kaldåga og Neverdalselva kraftverk i kommunane Lurøy og Vefsn. Heimstadelva, Langset, Forselva, Skjerva og Reinfjellelva kraftverk i kommunane Lurøy, Nesna, Leirfjord og Vefsn får avslag.

 Dei tre kraftverka som har fått løyve, vil produsere om lag 26 GWh i eit medels år, noko som svarar til straumbruken til om lag 1300 husstandar. Prosjekta som fekk avslag kunne samla gitt om lag 48 GWh/år.

Reindrift, naturmangfald og landskap har vore sentrale tema i NVE si vurdering av desse prosjekta. NVE har gjeve konsesjon til kraftverka som gjev minst konflikt med desse allmenne interessene, og som samstundes vil bidra til produksjon av fornybar energi.

NVE har sett vilkår til det enkelte prosjektet for å redusere dei negative verknadane for allmenne interesser. Etter NVE si vurdering er det ikkje mogleg å gjera tilpassingar som kan bøte på dei negative verknadane for dei fem kraftverka som har fått avslag.

Søkjar

Kraftverk

Kommune

Produksjon (GWh/år)

Clemens Kraft AS

Kjerringåga

Lurøy

12,6

Clemens Kraft AS

Heimstadelva

Lurøy

Avslag

Småkraft AS

Langset

Nesna

Avslag

Norsk Vannkraft AS

Forselva

Leirfjord

Avslag

Norsk Vannkraft AS

Neverdalselva

Vefsn

8,7

Kaldåga Kraft SUS

Kaldåga

Vefsn

4,7

Norsk Vannkraft AS

Skjerva

Vefsn

Avslag

Norsk Vannkraft AS

Reinfjellelva

Vefsn

Avslag

Les meir om kvart kraftverk:

Kjerringåga kraftverk

Heimstadelva kraftverk

Langset kraftverk

Forselva kraftverk

Neverdalselva kraftverk

Kaldåga kraftverk

Skjerva kraftverk

Reinfjellelva kraftverk

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef Øystein Grundt              tlf.: 22 95 93 89 / 901 98 216

Sakshandsamar Steinar Pettersen        tlf.: 22 95 94 03

Sakshandsamar Tord Solvang            tlf.: 22 95 92 48

Sakshandsamar Tor Carlsen               tlf.: 22 95 93 93

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom