Mattilsynet

Tre lokaliteter fått varsel om redusert produksjon

Del

Mattilsynet har sendt ut varsel om vedtak om midlertidig redusert produksjon for tre lokaliteter i Frøya som har hatt alvorlige lakselus- og fiskevelferdsproblemer.

Mattilsynet har sendt ut varsel om vedtak om midlertidig redusert produksjon for tre lokaliteter i Frøya som har hatt alvorlige lakselus- og fiskevelferdsproblemer.  

Lokalitetene det gjelder er Fjølværet som drives av Måsøval fiskeoppdrett og lokalitetene Langskjæra og Langskjæra II som drives av Lerøy Midt. Begge har fått varsel om redusert MTB for to år og reduksjonen dekker den neste produksjonssyklus på lokalitetene.

- Bakgrunnen for varslene er omfattende angrep av lakselus som skadet et stort antall fisk i anleggene. I tillegg har det også vært svært høye lusetall på fisken i lokalitetene, forteller Ivar Eiken, avdelingssjef for avdeling Trondheim og omegn.

- Selskapene har ikke gode nok rutiner, beredskap eller internkontroll som ivareta hensynet til fiskevelferd med den produksjonen selskapa har hatt på lokalitetene. Av hensyn til fiskevelferden mener vi derfor at redusert produksjon er nødvendig i disse tilfellene, legger Eiken til.

Med redusert drift kan selskapene få på plass det som er nødvendig for at driften kan skje innenfor regelverkets rammer.

Om virkemiddelet redusert produksjon

 Oversikt over lokaliteter som har fått varsel/vedtak om redusert produksjon.

Mediehenvendelser: 

Ivar Eiken, avdelingssjef, avdeling Trondheim og omegn. Tel: 93 25 10 89

Nøkkelord

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom